Aktuální úkoly 2018

           Náš plán 2018

 • Nové zařízení Klient – sestra   ( hlasové propojení z lůžka na sesternu)
 • Zlepšení vybavení kuchyně
 • Úklid archivu – nové uložení a skartace
 • Rozšíření nabídky kulturních pořadů
 • Diskusní kroužek
 • Zavádění principů ochrany osobních dat dle evropské směrnice tzv.GDPR

          Dvouleté cíle

 • Obnova vozového parku
 • Zřízení hřiště na Pétanque
 • Rozšíření nabídky aktivit – zahradničení

          Dále bychom chtěli docílit

 • Zlepšení kvality bydlení – pastování marmolea
 • Vymalování některých společných prostor
 • Osazení předprostoru Domu seniorů novými lavičkami