Aktuální úkoly 2017

 V rámci Týdne sociálních služeb ČR 2.-8.10.2017 se konal i v našem domově:

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ  dne  4.10.2017 od  9.00-16.00 hodin.

 

V roce 2017 bychom rádi pokračovali v optimalizaci našich činností tak, abychom zvyšovali kvalitu služeb a tudíž spokojenost našich uživatelů, konzultovali a využívali zkušeností kolegů z obdobných zařízení a metodiky SčKÚ, současně budeme usilovat o kvalitní, leč hospodárný provoz našeho zařízení.