Historie dobrovolnictví v Domě seniorů

První začátky spolupráce v rámci dobrovolnictví začaly počátkem r. 2006 s občanským sdružením Prométheus Mladá Boleslav. Byli připravování první dobrovolníci, kteří absolvovali výcvik dobrovolníků pod vedením lektorského týmu Mgr. Ženíškovou Věrou a koordinátorkou Evou Švermovou.

Z kurzu se k nám přihlásila prostřednictvím jednoměsíčního posezení seniorů s psycholožkou p. Krámkovou první dobrovolnice a začala chodit 1x týdně za vybranou klientkou.

V březnu 2006 byla sepsána dohoda o provádění dobrovolnictví.

Další probíhající výcvik dobrovolníků byl už ve větším množství. Zájem o činnost v Domě seniorů značně vzrostl po supervizích, pořádaných o.s. Prométheus, kde byly předány informace o již navštěvovaném zařízení a jejich potřebách. Byl osloven i náš Dům seniorů, kde byl vstřícný přístup k těmto aktivitám.

Tímto začátkem r. 2007 stoupl počet dobrovolníků.

Začalo probíhat zaškolování ve vedení dobrovolníků přes EU dvou vybraných pracovnic DS p.Bláhové a p.Bočkové.

Koncem září 2007 se činnost o.s. Prométheus rozhodla ukončit pro nárůstající náročnost a vysokém počtu zájemců.

Od 1.10.2007 došlo k nahrazení p. Bočkové p.Holkovou.

Za vedení p. Bláhové bylo provedeno v prosinci první společné sezení všech dobrovolníků, zpracování dokumentace a seznámení s podmínkami dobrovolnictví.

 • 2008

Byl přidělen příspěvek pro dobrovolnickou činnost v r. 2008 od „Hestie Praha“. Od listopadu jsme uzavřeli spolupráci se SONS ČR a proběhlo nové pojištění našich dobrovolníků.

 • 2009

Nový příjem dobrovolníků a jejich zaškolování probíhá přes Tyflocentrum Mladá Boleslav (p.Vavřinová). Zájemci ze Střední zdravotnické školy. První setkání s klienty, potvrzení o účasti – ukončení činnosti.

Přibyla nám p. Brodská.

Proběhlo setkání dobrovolníků v rámci vzdělávacího víkendu v Kutné Hoře. (z grantu MÚ)

 •  2010

Nový dobrovolník: p. Holešovská a p. Holešovský

 •  2011

Tyflocentrum se osamostatňuje (bez SONS).

Probíhá pravidelná dobrovolnická činnost:

 • Krišťanová a p. Brodská – zpívánky a 1 na 1
 • Jonáš – zpívánky
 • Zajíčková – 1 na 1
 • Holešovská – 1 na 1
 • Matějů – 1 na 1

 

 • 2012

Přibyla nám p. Horynová – činnost 1 na 1

V tomto roce začalo nové školení koordinátorů dobrovolníků, pořádané přes EU. (p. Holková)

 •  2013

Další nový dobrovolník: p. Karásková – leden-únor

Jako úkol :

– obnovit setkávání našich dobrovolníků na společném posezení a probrání vlastní činnosti (1x za 2 měsíce)

 • zavedení pravidelné měsíční evidence činnosti jednotlivců
 • nábor nových zájemců a zaškolení ve spolupráci s Tyflocentrem (jarní procházky po okolí-doprovod i s vozíčky)

Chci Vám všem moc poděkovat za překlenutí problematického období nemoci a odchodu p. Bláhové za Vaši samostatnou činnost. Jste přínosem pro náš Dům seniorů a velice rádi Vás uvidíme na našich společných kulturních akcích. Tímto Vás všechny zvu na středu 6.3.2013 ve 14.00 na oslavu MDŽ s občerstvením a hudebním doprovodem p. Matury v naší jídelně.