Vyhodnocení dobrovolnictví za rok 2018

 

 

Pravidelné odesílání měsíčních výkazů dobrovolníků na MÚ p.Malátové.

 

Pravidelná aktualizace přehledu dobrovolníků Domu seniorů ve spolupráci s koordinátorkou dobrovolníků p. Malátovou.

 

Aktualizování seznamu dobrovolníků DS a jejich klientů na nástěnkách. (sesterna, vrátnice, vedení domova)

 

Vrátnice vydává při návštěvě dobrovolníkovi identifikační štítek s nápisem DOBROVOLNÍK. (dodáno koordinátorkou dobrovolníků MÚ)

 

Vyhodnocení dobrovolnické činnosti za r. 2017 v dubnu 2018.

Podklady na webové stránky domova předány emailem p.Hejdukové.

 

Zajištění dobrovolníků na letní sezónu na výlety s vozíčky a jejich proškolení v manipulaci s vozíčky.

 

Pozvání dobrovolníků na společenské akce v našem domově.

 

 

LEDEN 2018

 

   3., 10. a 24.1. Zpívánky (14.00-15.00) – p.Krišťanová, p.Brodská

 1. a 26.1. Sportovní hry na 1.patře (14.00-15.00) – p.Chadalík

  7.1. Beseda o Slovensku na knihovně (10.00-11.00) – p.Drahotová

 1. a 23.1. Povídání a předčítání na pokoji (10.00-11.00) – p.Zajíčková

  9.1. Canisterapie na pokoji (15.30-16.30) – p.Štemproková

10.1. Povídání a předčítání na pokoji (10.00-11.00) – p.Dudková

12.1. Péče o květiny na patrech (9.30-10.30) – p.Holubovská

18.1. Konzultace s p.Malátovou – podpis nové smlouvy p.Chadalík        

29.1. Klávesy na jídelně (13.00-14.00) – p.Jonáš

31.1. První seznamovací schůzka s novou dobrovolnicí sl.Solničkovou

         a podepsání smlouvy – doprovod p.Malátová

31.1. Desková hra na 3.patře (14.00-15.00) – sl.Solničková

 

 

ÚNOR 2018

 

 1. a 16.2. Péče o květiny na patrech (9.30-10.30) – p.Holubovská
 2. a 20.2. Canisterapie na pokoji (15.30-16.30) – p.Štemproková

  7.2. Podpisy dodatku ke stávající smlouvě – p.Brodská,p.Krišťanová

 1. a 21.2. Zpívánky (14.00-15.00) – p.Krišťanová, p.Brodská
 2. a 21.2. Desková hra na 3.patře (14.00-15.00) – sl.Solničková

10.2. Dopoledne plné společenských her s dobrovolníky ZŠ po patrech

         (9.30-11.00)

15.2. Povídání a předčítání na pokoji (10.00-11.00) – p.Dudková

15.2. Sportovní hry na 1.patře (14.00-15.00) – p.Chadalík

20.2. Povídání a předčítání na pokoji (10.00-11.00) – p.Zajíčková

21.2. Evaluační setkání soc.organizací na Magistrátu města (9.30-11.30)

         – p.Kořínková a p.Malátová

21.2. Supervize dobrovolníků DPS Radouč (16.30-18.30) – p.Kořínková

26.2. Nástěnka v přízemí – nábor nových dobrovolníků

26.2. Klávesy na jídelně (13.00-14.00) – p.Jonáš

28.2. Úprava dokumentace se smlouvami dobrovolníků

28.2. Návrhy na nominaci ceny Ď ve Stavovském divadle v Praze

 

BŘEZEN 2018

 

 1. a 16.3. Péče o květiny na patrech (9.30-10.30) – p.Holubovská

  6.3. Povídání a předčítání na pokoji (10.00-11.00) – p.Zajíčková

  6.3. Canisterapie na pokoji (15.30-16.30) – p.Štemproková

15.3. Povídání a předčítání na pokoji (10.00-11.00) – p.Dudková

15.3. Sportovní hry na 1.patře (14.00-15.00) – p.Chadalík

17.3. Školení nových dobrovolníků DPS Radouč (9.00-17.00) –

         p.Kořínková

20.3. Podpisy klientů – souhlas s návštěvou dobrovolníka – uloženo

         do dokumentace dobrovolníků

21.3. Zpívánky (14.00-15.00) – p.Krišťanová, p.Brodská

21.3. Desková hra na 3.patře (14.00-15.00) – sl.Solničková

26.3. Odeslání velikonočních přání dobrovolníkům poštou

26.3. Klávesy na jídelně (13.00-14.00) – p.Jonáš

27.3. Odeslání návrhů na nominaci ceny Ď do Prahy

 

DUBEN 2018

 

 1. a 17.4. Canisterapie na pokoji (15.30-16.30) – p.Štemproková
 2. a 18.4. Zpívánky (14.00-15.00) – p.Krišťanová, p.Brodská

13.4. Péče o květiny na patrech (9.30-10.30) – p.Holubovská

17.4. Povídání a předčítání na pokoji (10.00-11.00) – p.Zajíčková

18.4. Povídání a předčítání na pokoji (10.00-11.00) – p.Dudková

18.4. Desková hra na 3.patře (14.00-15.00) – sl.Solničková

19.4. Beseda o Bezdězu na knihovně (10.00-11.00) – p.Drahotová

25.4. Pozvání dobrovolníků na buřtování v našem domově

26.4. Sportovní hry na 1.patře (14.00-15.00) – p.Chadalík

27.4. Výlet s vozíčkem na Zahradu DDM (9.00-11.20) – p.Holubovská

30.4. Klávesy na jídelně (13.00-14.00) – p.Jonáš

 

KVĚTEN 2018

 

  2.5. Supervize dobrovolníků DPS Radouč (15.30-17.30) – p.Kořínková  

10.5. Sportovní hry na 1.patře (14.00-15.00) – p.Chadalík

 1. a 29.5. Canisterapie na pokoji (15.30-16.30) – p.Štemproková
 2. a 30.5. Zpívánky (14.00-15.00) – p.Krišťanová, p.Brodská

18.5. Povídání a předčítání na pokoji (10.00-11.00) – p.Dudková

19.5. Canisterapie s dobrovolníky MÚ na přízemí (10.00-11.00)

         – p.Malátová

21.5. Objednání vstupenek do Stavovského divadla na udílení ceny Ď,

         telefonické potvrzení účasti

24.5. Turnaj v kuželkách (14.00-15.00) – p.Chadalík

25.5. Přesazování květin na 1.patře (9.00-11.00) – p.Holubovská

28.5. Klávesy na jídelně (13.00-14.00) – p.Jonáš

29.5. Povídání a předčítání na pokoji (10.00-11.00) – p.Zajíčková

30.5. Vyhledání autobusového spojení do Prahy a zpět, předání zprávy

         dobrovolníkům emailem – společná cesta na oceňování

 

ČERVEN 2018

 

1.,8.,15. a 29.6. Přesazování květin na patrech (9.00-11.00) – p.Holubovská

 1. a 28.6. Sportovní hry na 1.patře (14.00-15.00) – p.Chadalík

  7.6. Stavovské divadlo Praha – udělení cen „Ď“ vybraným dobrovolníkům

  8.6. Fotografie z akce oceňování na web.str. domova

12.6. 1.schůzka s novou dobrovolnicí sl.Chlumskou

12.6. Povídání a předčítání na pokoji (10.00-11.00) – p.Zajíčková

 1. a 26.6. Canisterapie na pokoji (15.30-16.30) – p.Štemproková

13.6. Zpívánky (14.00-15.00) – p.Brodská

15.6. Povídání a předčítání na pokoji (10.00-11.00) – p.Dudková

19.6. Beseda o Japonsku na knihovně (10.00-11.00) – p. Drahotová

25.6. Klávesy na jídelně (13.00-14.00) – p.Jonáš

26.6. Rozpis směn sl.Chlumské – plánování schůzek u nás na červenec-

         srpen 2018 (výlety s vozíčky, společenská hra)

 

ČERVENEC 2018

 

  2.7. Plánování termínů nových dobrovolníků během prázdnin   

         (sl.Chlumská, p.Holubovský, p.Žáček)

  3.7. Smlouvy o dobrovolnictví s p.Malátovou  

         (sl.Chlumská,p.Holubovský,p.Žáček)

  3.7. Výlet s vozíčkem na výstavu do Sboru č.bratří (9.30-11.00) –

         sl.Chlumská

  4.7. 1.schůzka s p.Žáčkem a p.Malátovou v domově        

  9., 16. a 30.7. Výlety s vozíčky do Parku Na výstavišti (9.00-10.00) –

                         p.Žáček

10.7. Výlet s vozíčkem po okolí domova (9.00-10.00) – sl.Chlumská

 1. a 25.7. Zpívánky (14.00-15.00) – p.Krišťanová, p.Brodská

13.7. 1.schůzka s novým dobrovolníkem p.Holubovským

13.7. Výlety s vozíčky do Parku Na výstavišti (9.00-10.30) – manželé

         Holubovští

19.7. Turnaj v kuželkách (14.00-15.00) – sl.Chlumská

30.7. Klávesy na jídelně (13.00-14.00) – p.Jonáš

 

SRPEN 2018

 

  3.8. Společenské hry na 3.patře (9.30-10.30) – manželé Holubovští

  6.8. Výlet s vozíčky na výstavu ve Sboru č.bratří (9.30-11.00) – p.Žáček

  8.8. Úprava složek a aktualizace dokumentace dobrovolníků

 1. a 22.8. Zpívánky (14.00-15.00) – p.Krišťanová, p.Brodská

  8.8. Společenská hra na 3.patře (14.30-15.30) – sl.Chlumská

13.8. Výlet s vozíčky na Zahradu DDM (9.00-10.30) – p.Žáček

16.8. Povídání a předčítání na pokoji (10.00-11.00) – p.Dudková

16.8. Turnaj v kuželkách (14.00-15.00) – sl.Chlumská

17.8. Výlet s vozíčky na výstavu ve Sboru č.bratří (9.30-11.30) – manželé

         Holubovští

27.8. Společenská hra na 3.patře (9.00-10.00) – p.Žáček

27.8. Klávesy na jídelně (13.00-14.00) – p.Jonáš

30.8. Turnaj v kuželkách (14.00-15.00) – p.Chadalík, sl.Chlumská

 

ZÁŘÍ 2018

 

  3.9. Společenské hry s dobrovolníky ZŠ na 3.patře (9.30-11.00)

  3.9. Pozvání dobrovolníků na buřtování v našem domově 

 1. a 19.9. Zpívánky (14.00-15.00) – p.Krišťanová, p.Brodská

  6.9. Pozvánka dobrovolníků na supervizi

  6.9. Sportovní hry na 1.patře (14.00-15.00) – p.Chadalík

  7.9. Společenské hry na 3.patře (9.30-10.30) – manželé Holubovští

19.9. Nástěnka v přízemí – nábor a školení nových dobrovolníků

20.9. Turnaj v kuželkách (14.00-15.00) – p.Chadalík

21.9. Výlet s vozíčky na výstavu ve Sboru č.bratří (9.30-11.30) – manželé

         Holubovští

21.9. Povídání a předčítání na pokoji (10.00-11.00) – p.Dudková

26.9. Klávesy na jídelně (13.00-14.00) – p.Jonáš

 

ŘÍJEN 2018

 

  2.10. 1.seznamovací schůzka p.Štemprokové a její fenky Hessy s novými

          klienty (15.45-16.30)

  2., 16. a 30.10. Canisterapie na pokoji (15.45-16.30) – p.Štemproková

  3., 17. a 31.10. Zpívánky (14.00-15.00) – p.Krišťanová, p.Brodská

10.10. Povídání a předčítání na pokoji (10.00-11.00) – p.Zajíčková

12.10. Povídání a předčítání na pokoji (10.00-11.00) – p.Dudková

14.10. Dopoledne plné her s dobrovolníky DDM (9.00-11.00)

17.10. Desková hra na 3.patře (14.30-15.30) – sl.Solničková

22.10. Podklady p.Najmanové do rozpočtu – počet hodin dobrovolnictví

           za r.2018

22.10. Návrh na ocenění dobrovolníka za Dům seniorů v r.2018 –

           p.Holubovská (přesazování pokojových květin po patrech)

25.10. Sportovní hry na 1.patře (14.00-15.00) – p.Chadalík

29.10. Klávesy na jídelně (13.00-14.00) – p.Jonáš

 

LISTOPAD 2018

 

  1.11. Beseda o Portugalsku na knihovně (10.00-11.00) – p. Drahotová

 1. a 9.11. Společenské hry na 3.patře (9.00-10.00) – manželé Holubovští

  3.11. Canisterapie s dobrovolníky MÚ na přízemí (9.30-11.00) –

           p.Malátová

  7.11. Odeslán návrh na ocenění dobrovolníka za DS p.Malátové,

           – objednání 40 lístků do Městského divadla

  7.11. Supervize dobrovolníků na Klementince (15.30-17.30) –

           p.Kořínková, p.Malátová

  8.11. Sportovní hry na 1.patře (14.00-15.00) – p.Chadalík

13.11. Canisterapie na pokoji (15.45-16.30) – p.Štemproková

14.11. Zpívánky (14.00-15.00) – p.Krišťanová, p.Brodská

19.11. Klávesy na jídelně (13.00-14.00) – p.Jonáš

20.11. Povídání a předčítání na pokoji (10.00-11.00) – p.Dudková

20.11. Rozdělování lístků zájemcům do Městského divadla na oceňování

           dobrovolníků

27.11. Povídání a předčítání na pokoji (10.00-11.00) – p.Zajíčková

28.11. Městské divadlo – ocenění dobrovolníků za r.2018 (17.00-19.00)

           – účast: 9 dobrovolníků domova + kontaktní osoba + 3 zaměstnanci

 

PROSINEC 2018

 

  5.12. Pozvání dobrovolníků emailem na vánoční koncert p.Pečenky

11.12. Canisterapie na pokoji (15.45-16.30) – p.Štemproková

12.12. Vystoupení ZUŠ-zpívánky (14.00-15.00) – p.Krišťanová, p.Brodská

13.12. Povídání a předčítání na pokoji (10.00-11.00) – p.Dudková

17.12. Klávesy na jídelně (13.00-14.00) – p.Jonáš

17.12. Vánoční přání odeslána dobrovolníkům poštou

19.12. Vánoční koncert p.Pečenky (14.00-15.30) – účast: p.Zajíčková,

           p.Jonáš a p.Chadalík

19.12. Rozdělení vánočních balíčků dobrovolníkům – průběžně dle

           přítomnosti

20.12. Konzultace s koordinátorkou p.Malátovou (11.00-11.45)

           – předání vánočního přání a vánočního balíčku z našeho domova

20.12. Vánoční sportovní hry na 1.patře (14.00-15.00) – p.Chadalík

           (udělení medailí za 1.-3.místo)

21.12. Vánoční turnaj ve společenských hrách na 3.patře (9.00-11.00) –

           manželé Holubovští

 

POČET HODIN

DOBROVOLNICTVÍ ZA R. 2018

 

PŘÍJMENÍ                   AKCE                                      CELKEM 

        

 1. Brodská   Zpívánky                                                 22 hod. 
 2. Krišťanová  Zpívánky                                                 21 hod.
 3. Dudková      1 na 1                                                      12 hod.
 4. Jonáš      Klávesy                                                  12 hod.
 5. Zajíčková 1 na 1                                                     10 hod.
 6. Chadalík Sportovní hry                                         16,5 hod.
 7. Štemproková   Návštěvní služba se psem                      16 hod.
 8. Solničková   Deskové hry                                            8 hod.
 9. Drahotová    Beseda o cestování                                  3 hod.
 10. Holubovská  Květiny, výlety s vozíčkem, hry            26,5 hod.
 11. Holubovský Výlety s vozíčkem, hry  10 hod.
 12. Žáček Výlety s vozíčkem, hry  7 hod.
 13. Chlumská Výlety s vozíčkem, kuželky 6 hod.

____________________________________________________________

C E L K E M        13 dobrovolníků              170 hod. 

 

dbrvl