Vyhodnocení dobrovolnictví za rok 2014

Dobrá Duše- ocenění dobrovolníků

Dne 25.6.2015 se konalo v Praze 1 v klášteře sv. Jakuba od 11.00-13.00 hod. oceňování dobrovolníků od 60 let a starších pod názvem DOBRÁ DUŠE 2014. Z našeho Domova seniorů byly navrženi na ocenění p. Brodská, p. Krišťanová, p. Jonáš a p. Horynová. Od 11-12 hod. proběhlo vyhodnocování zúčastněných dobrovolníků a zapojených organizací. Moderátorem programu byl p. Rosák, doprovázený pěveckým vystoupením. Všem byly uděleny sponzorské věcné dary od firmy Hartmann. Od 12-13 hod. se konal společný raut. Akce se všem velmi líbila, přálo nám i počasí. Takže směle do další činnosti a zase znovu za rok naviděnou v Praze na IV. ročníku.

 

V květnu r.2013 ukončilo Tyflocentrum Ml.Boleslav svoji činnost a proběhlo i ukončení a předání dobrovolnické činnosti pod DC Magistrátu města.

Byly uzavřené nové smlouvy a pojištění našich dobrovolníků přes koordinátorku p. Pechovou.

12.10.2013 proběhlo úvodní školení dobrovolníků DC Magistrátu města. Přibylo nám  dalších 5 nových dobrovolníků (p.Bernard, p.Drahoňovská, p.Maráková, p.Vad, p.Pacovská). Proběhlo jejich seznámení s našimi klienty a začátek spolupráce.

V listopadu proběhlo oceňování dobrovolníků v DK s kulturním vystoupením a rautem pořádaného DC MÚ, kterého jsme se rovněž zúčastnili

V prosinci jsme uspořádali vánoční setkání našich dobrovolníků v DS s přáním do nového roku.

 

 •  2014

 19.2. proběhla schůzka dobrovolníků v Domě seniorů a seznámení se s novými dobrovolníky, předání svých dosavadních zkušeností.

20.3. se konala společná supervize v DPS na Radouči.

2.4. proběhlo evaluační setkání kontaktních osob a realizačních týmů z organizací přijímajících dobrovolníky (pod vedením p. Kořínkové) – účast p.ředitelka DS a koordinátor dobrovolníků DS p.Holková.

12.4. – nové úvodní školení dobrovolníků DS Magistrátu města (2 nové dobrovolnice: p.Skuciusová, p.Šafrová).

18.6. – schůzka našich dobrovolníků za účasti koordinátorky z MÚ p. Pechové – představení nových dobrovolníků, shrnutí současné spolupráce.

3.7. – ocenění dobrovolníků nad 60 let „Dobrá duše r.2014“ v Praze (p.Brodská, p.Krišťanová, p.Jonáš).

26.11. – oceňování dobrovolníků DC Magistrátu města v Městském divadle (p.Zajíčková, p.Bernard).

Všichni naši dobrovolníci jsou pravidelně zváni na společné kulturní akce Domu seniorů. V prosinci byla odeslána vánoční přání s poděkováním a přáním mnoho úspěchů v dalším roce.

Další setkání dobrovolníků v našem Domovu plánujeme v prvním čtvrtletí r. 2015.

 

DŮM SENIORŮ

DOBROVOLNICTVÍ ZA R. 2014

 1. Krišťanová – zpívánky – 39 hod.
 2. Brodská – zpívánky(1 na 1) – 89 hod.   
 3. Zajíčková – 1 na 1 – 22 hod.
 4. Holešovská – 1 na 1 – 15 hod.
 5. Horynová – 1 na 1 – 39 hod.
 6. Maráková – 1 na1 – 15 hod.
 7. Pacovská – 1 na 1 – 7 hod.
 8. Bernard – 1 na 1 – 43 hod.
 9. Vad – 1 na 1 – 21 hod.
 10. Drahoňovská – 1 na 1 – 9 hod.
 11. Dudková – 1 na 1 – 19 hod.
 12. Skuciusová – 1 na 1 – 4 hod.
 13. Šímová – 1 na 1 – 3 hod.
 14. Šafrová – 1 na 1 – 17 hod.
 15. Jonáš  – zpívánky  – 11 hod.

CELKEM   15 dobrovolníků (353 hod.)