Vyhodnocení dobrovolnictví za rok 2015

 1. BRODSKÁ Zdeňka: zpívánky- 36 hodin
 2. BRODSKÁ Zdeňka: 1 na 1 – 16 hodin
 3. ZAJÍČKOVÁ Alena : 1na 1 – 21 hodin
 4. BERNARD Bohuslav: 1 na 1 – 44 hodin
 5. ŠAFROVÁ Ivona: 1 na 1 – 14 hodin
 6. DRAHOŇOVSKÁ Kamila: 1 na 1 – 5 hodin
 7. JONÁŠ Zbyněk: klávesy – 12 hodin
 8. KRIŠŤANOVÁ Božena: zpívánky – 37 hodin
 9. HORYNOVÁ Zuzana: 1 na 1 – 18 hodin
 10. DUDKOVÁ Marie: 1 na 1 – 12 hodin
 11. sl.MATĚJKOVÁ Barbora: 1 na 1 – 11 hodin
 12. KOHUTKOVÁ Anna: felinoterapie – 9 hodin
 13. BIBERLOVÁ Dagmar: 1 na 1 – 5 hodin

___________________________________________________

C E L K E M: 12 dobrovolníků     a    240 hodin

d

 

DOBROVOLNICKÁ ČINNOST A JEJÍ VÝVOJ V PRŮBĚHU ROKU 2015

 

 • PRAVIDELNÉ ODESÍLÁNÍ MĚSÍČNÍCH VÝKAZŮ DOBROVOLNÍKŮ NA MÚ p.PECHOVÉ.
 • PRAVIDELNÁ AKTUALIZACE PŘEHLEDU DOBROVOLNÍKŮ DOMU SENIORŮ VE SPOLUPRÁCI s KOORDINÁTORKOU  p.PECHOVOU.
 • AKTUALIZOVÁNÍ SEZNAMU DOBROVOLNÍKŮ DS A JEJICH KLIENTŮ NA NÁSTĚNKÁCH. (sesterna, vrátnice, vedení domova)

 

LEDEN – VYHODNOCENÍ DOBROVOLNICKÉ ČINNOSTI ZA R. 2014 (podklady pro p.Najmanovou – počet dobrovol.hodin – r.2014)

ÚNOR-ČERVEN 2015 – TRÉNINK PAMĚTI PRO DOBROVOLNÍKY – MĚSTSKÁ KNIHOVNA (p.Vavřinová)(účast: p. Zajíčková, p. Brodská)

10.1. ŠKOLENÍ NOVÝCH DOBROVOLNÍKŮ DPS Radouč (p.Kořínková)

29.1. SUPERVIZE DOBROVOLNÍKŮ – DPS Radouč (p.Kořínková)

2.2. SONS – UKÁZKA POMŮCEK PRO ZRAK.POSTIŽENÉ

25.2. SETKÁNÍ DOBROVOLNÍKŮ DS NA KLUBU (p.Holková)

21.3. ŠKOLENÍ NOVÝCH DOBROVOLNÍKŮ DPS Radouč (p.Kořínková)

15.4. HUDEBNÍ VYSTOUPENÍ V DOMĚ SENIORŮ – DOBROVOLNÍK P.ŠNAJDR – HRA NA KYTARU (účast 25 seniorů) – jednorázová akce

17.4. – 1. SEZNAMOVACÍ SCHŮZKA – NOVÁ DOBROVOLNICE (sl. Matějková Barbora) – PŘIDĚLENA k p.Fiedlerové (čtení z knih, krátké procházky) 1x za 14 dní

22.4. EVALUAČNÍ SETKÁNÍ NA MÚ (p.Kořínková, p.Pechová) – (p.ředitelka DS, p.Šrajerová, p.Holková)

22.4. SUPERVIZE DOBROVOLNÍKŮ – DPS Radouč (p.Kořínková)

28.4. ZPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE A VYPLNĚNÍ PŘIHLÁŠEK NA OCEŇOVÁNÍ DOBROVOLNÍKŮ NAD 60 LET „DOBRÁ DUŠE“ ZA DŮM SENIORŮ (p.Jonáš, p.Brodská, p.Krišťanová, p.Horynová) – ODESLÁNÍ DOPORUČENĚ POŠTOU.

28.5. – 1. SEZNAMOVACÍ SCHŮZKA – p.Sobotková + 6 studentů (Dům mládeže)

3.6. – SETKÁNÍ DOBROVOLNÍKŮ DS NA KLUBU (p.ředitelka, p.Holková)

11.6. – ODPOLEDNE PLNÉ HER (Dům mládeže) – za účasti 15 klientů a 6 dobrovolníků (skupinová jednorázová akce)

25.6. – SLAVNOSTNÍ OCENĚNÍ DOBROVOLNÍKŮ NAD 60 LET „DOBRÁ DUŠE“ PRAHA

 

ČERVENEC – PODPISY NOVÝCH SMLUV DOBROVOLNÍKŮ NA DOBU URČITOU (do r. 2017)

13.8. – POZVÁNÍ DOBROVOLNÍKŮ EMAILEM NA SPOLEČNOU AKCI – BUŘTOVÁNÍ (účast p.Jonáš a p.Brodská)

DOTAZNÍKY O DOBROVOLNICTVÍ PRO VŠ p.Samkovou (9 ks – přepsáno a odesláno emailem)

23.9. – CANISASISTENCE – PŘEDNÁŠKA NA MÚ A PŘEDÁNÍ KONTAKTŮ (p.Vrabcová)

29.9. – 1. SEZNAMOVACÍ SCHŮZKA – NOVÁ DOBROVOLNICE (p.Biberlová) – PŘIDĚLENA k p.Štěpánkové (knihovna) – 1x týdně

11.10 – DOPOLEDNE PLNÉ HER S DOBROVOLNÍKY DOMU DĚTÍ A MLÁDEŽE (p.Mrákotová) – účast 24 klientů, 15 dobrovolníků (skupinová jednorázová akce)

17.10. ŠKOLENÍ NOVÝCH DOBROVOLNÍKŮ DPS Radouč (p.Kořínková)

FOTOGRAFOVÁNÍ NAŠICH DOBROVOLNÍKŮ P.KOLÍNEM NA OCEŇOVÁNÍ DOBROVOLNÍKŮ PRO MÚ p.Pechovou – 7., 9., 13. a 20.10.

4.11. PŘEDÁVÁNÍ LÍSTKŮ DO DIVADLA NAŠIM DOBROVOLNÍKŮM NA PŘEDÁNÍ OCENĚNÍ

10.11. – 1. KONTAKTNÍ SCHŮZKA – NOVÁ DOBROVOLNICE (sl.Čechová, p.Pechová)

11.11. – 1.KONTAKTNÍ SCHŮZKA – NOVÁ DOBROVOLNICE (p.Dohanská)

19.11. – 1.KONTAKTNÍ SCHŮZKA – NOVÁ DOBROVOLNICE (p.Pašková)

26.11. – POZVÁNÍ DOBROVOLNÍKŮ EMAILEM NA SPOLEČNOU AKCI – MIKULÁŠSKÁ ZÁBAVA (účast p.Zajíčková, p.Dudková, p.Brodská, p.Krišťanová)

2.12. SLAVNOSTNÍ OCENĚNÍ DOBROVOLNÍKŮ V MĚSTSKÉM DIVADLE – ZA DŮM SENIORŮ – p.Jonáš (zpracování podkladů a předání na MÚ)

15.12. KONZULTACE S p.Pechovou – NOVÉ SMLOUVY DOBROVOLNÍKŮ.

15.12. ODESLÁNÍ VÁNOČNÍCH PŘÁNÍ VŠEM NAŠIM DOBROVOLNÍKŮM POŠTOU.