Vyhodnocení dobrovolnictví za rok 2019

DOBROVOLNICKÁ ČINNOST

ROKU 2019

 

Pravidelné odesílání měsíčních výkazů dobrovolníků na DC p. Malátové.

 

Aktualizování seznamu dobrovolníků DS a jejich klientů na nástěnkách. (sesterna, vrátnice, vedení domova)

 

Ukládání dodatek smluv o dobrovolnictví (prodloužení platnosti) do složek dobrovolníků.

 

Vyhodnocení dobrovolnické činnosti za r. 2018 v lednu 2019.

Podklady na webové stránky domova předány emailem p. Hejdukové.

 

Výběr fotografií za r.2018 na web. stránky domova.

 

Doplňování termínů úvodních školení dobrovolníků a leták na nástěnku a web. stránky domova.

 

Zajišťování seznamovacích schůzek dobrovolníka s novým klientem.

 

Zajištění podpisů souhlasu s návštěvami dobrovolníka u klientů a uložení do jejich osobní dokumentace.

 

Zajištění dobrovolníků na letní sezónu na výlety s vozíčky a jejich proškolení v manipulaci s vozíčky.

 

Pozvání dobrovolníků na společenské akce v našem domově.

 

Návrhy na ocenění dobrovolníků Dobrá duše Praha a divadlo Ml.Bol.

 

Poštou odeslaná velikonoční a vánoční přání dobrovolníkům domů.

 

LEDEN

 

  3.1. Sportovní hry na 1.patře (14.00-15.00)

  8.1. Návštěvní služba se psem (15.45-16.30) 

  9.1. Zpívánky (14.00-15.00)

  9.1. Společenská hra na 3.patře (14.30-15.30)

11.1. Společenské hry na 3.patře (9.30-10.30)

18.1. Povídání a předčítání na pokoji (10.00-11.00)

22.1. Povídání a předčítání na pokoji (10.00-11.00)

22.1. Návštěvní služba se psem (15.45-16.30) 

23.1. Zpívánky (14.00-15.00)

28.1. Klávesy (13.00-14.00)

31.1. Sportovní hry na 1.patře (14.00-15.00)

 

ÚNOR

   

  4.2. Povídání a předčítání na pokoji (10.00-11.00)

  6.2. Zpívánky (14.00-15.00)

  8.2. Společenské hry na 3.patře (9.30-11.00)

11.2. Evaluační setkání soc. organizací v DC Klementinka (9.30-11.30)

         – p. Kořínková a p. Malátová

13.2. Povídání a předčítání na pokoji (10.00-11.00)

14.2. Sportovní hry na 1.patře (14.00-15.00)

18.2. Povídání a předčítání na pokoji (10.00-11.00)

20.2. Společenské hry na 3.patře (9.30-11.00)

20.2. Společenská hra na 3.patře (14.30-15.30)

25.2. Klávesy na jídelně (13.00-14.00)

27.2. Společenská hra na 3.patře (15.00-16.00)

28.2. Sportovní hry na 1.patře (14.00-15.00)

 

BŘEZEN

 

  4.3. Povídání a předčítání na pokoji (10.00-11.00)  

  5.3. Návštěvní služba se psem (15.45-16.30)   

  8.3. Společenské hry na 3.patře (9.30-11.00)

13.3. Povídání a předčítání na pokoji (10.00-11.00)

18.3. Povídání a předčítání na pokoji (10.00-11.00)

20.3. Zpívánky (14.00-15.00)

21.3. Beseda o Islandu (10.00-11.00)

22.3. Společenské hry na 3.patře (9.30-11.00)

25.3. Klávesy na jídelně (13.00-14.00)

27.3. Společenská hra na 3.patře (15.00-16.00)

28.3. Sportovní hry na 1.patře (14.00-15.00)

 

DUBEN

 

  2.4. Návštěvní služba se psem (15.45-16.30)   

  3.4. Supervize dobrovolníků v DC Klementinka (15.30-17.30)

 1. Kořínková, p. Malátová

  3.4. Zpívánky (14.00-15.00)  

  5.4. Společenské hry na 3.patře (9.30-11.00)

11.4. Sportovní hry na 1.patře (14.00-15.00)

15.4. Povídání a předčítání na pokoji (10.00-11.00)

16.4. Povídání a předčítání na pokoji (10.00-11.00)

25.4. Sportovní hry na 1.patře (14.00-15.00)

29.4. Povídání a předčítání na pokoji (10.00-11.00)

29.4. Klávesy na jídelně (13.00-14.00)

30.4. Návštěvní služba se psem (15.45-16.30)   

 

KVĚTEN

 

  3.5. Společenské hry na 3.patře (9.30-11.00)

  4.5. Sobotní dopoledne plné her s žáky 3.ZŠ Dr. Beneše (9.30-11.00)

13.5. Povídání a předčítání na pokoji (10.00-11.00)

14.5. Návštěvní služba se psem (15.45-16.30)

15.5. Společenská hra na 3.patře (14.30-15.30)

15.5. Zpívánky (14.00-15.00)

17.5. Povídání a předčítání na pokoji (10.00-11.00)

23.5. Sportovní hry na 1.patře (14.00-15.00)

23.5. Setkání dobrovolníků na zahradě DC Klementinka (15.30-19.00)

24.5. Společenské hry na 3.patře (9.30-11.00)

27.5. Klávesy na jídelně (13.00-14.00)

28.5. Návštěvní služba se psem (15.45-16.30)

 

ČERVEN

 

  6.6. Turnaj v kuželkách (14.00-15.00)

  7.6. Výlet s vozíčky – zahrada DDM (9.00-11.00)

  8.6. Sobotní skupinová návštěvní služba se psy (9.00-11.00)

10.6. Povídání a předčítání na pokoji (10.00-11.00)

11.6. Návštěvní služba se psem (15.45-16.30)

12.6. Zpívánky (14.00-15.00)

12.6. Společenská hra na 3.patře (14.30-16.00)

17.6. Oceňování dobrovolníků Dobrá duše 2018 v Praze

         (manželé Holubovští a p. Chadalík)

18.6. Povídání a předčítání na pokoji (10.00-11.00)

20.6. Turnaj v kuželkách (14.00-15.00)

24.6. Beseda o Paříži a Orleansu na knihovně (9.30-10.30)

24.6. Povídání a předčítání na pokoji (10.00-11.00)

24.6. Klávesy na jídelně (13.00-14.00)

25.6. Návštěvní služba se psem (15.45-16.30)

26.6. Zpívánky (14.00-15.00)

26.6. Společenská hra na 3.patře (15.00-16.00)

28.6. Společenské hry na 3.patře (9.30-11.00)

 

ČERVENEC  

 

  8.7. Výlet s vozíčky do Parku Na výstavišti (9.30-11.00)

  8.7. Povídání a předčítání na pokoji (10.00-11.00)

10.7. Zpívánky (14.00-15.00)

10.7. Společenská hra na 3.patře (15.00-16.00)

11.7. Turnaj v kuželkách (14.00-15.00)

12.7. Společenské hry na 3.patře (9.30-11.00)

15.7. Společenské hry na 3.patře (9.30-10.30)

24.7. Zpívánky (14.00-15.00)

26.7. Společenské hry na 3.patře (9.30-11.00)

29.7. Klávesy na jídelně (13.00-14.00)

 

SRPEN

 

12.8. Povídání a předčítání na pokoji (10.00-11.00)  

16.8. Společenské hry na 3.patře (9.30-11.00)

21.8. Zpívánky (14.00-15.00)

22.8. Turnaj v kuželkách (14.00-15.00)

26.8. Klávesy na jídelně (13.00-14.00)

30.8. Výlet s vozíčky na výstavu ve Sboru č. bratří (9.30-11.00)

 

ZÁŘÍ

 

  3.9. Návštěvní služba se psem (15.45-16.30)

  4.9. Zpívánky (14.00-15.00)

  4.9. Společenská hra na 3.patře (15.00-16.00)

11.9. Návštěvní služba se psem (15.45-16.30)

13.9. Společenské hry na 3.patře (9.30-11.00)

17.9. Návštěvní služba se psem (15.45-16.30)

18.9. Zpívánky (14.00-15.00) 

23.9. Supervize dobrovolníků v DC Klementinka (15.30-17.30)  

 1. Kořínková, p. Malátová

25.9. Návštěvní služba se psem (15.45-16.30)

26.9. Turnaj v kuželkách (14.00-15.00)

27.9. Společenské hry na 3.patře (9.30-11.00)

30.9. Povídání a předčítání na pokoji (10.00-11.00)

30.9. Klávesy na jídelně (13.00-14.00)

 

ŘÍJEN

 

  1.10. Návštěvní služba se psem (15.45-16.30)  

  7.10. Beseda o Jánských lázních na knihovně (10.00-11.00)

10.10. Sportovní hry na 1.patře (14.00-15.00)

13.10. Sobotní dopoledne plné her s dobrovolníky DDM v rámci  

           projektu 72 hodin dobrovolnictví (9.00-11.00)

15.10. Návštěvní služba se psem (15.45-16.30)  

16.10. Zpívánky (14.00-15.00)

16.10. Společenská hra na 3.patře (15.00-16.00)

21.10. Klávesy na jídelně (13.00-14.00)

24.10. Sportovní hry na 1.patře (14.00-15.00)

29.10. Návštěvní služba se psem (15.45-16.30)  

30.10. Zpívánky (14.00-15.00)

30.10. Společenská hra na 3.patře (15.00-16.00)

 

LISTOPAD

 

  1.11. Společenské hry na 3.patře (9.30-11.00)

  7.11. Sportovní hry na 1.patře (14.00-15.00)

11.11. Povídání a předčítání na pokoji (10.00-11.00)

13.11. Zpívánky (14.00-15.00)

13.11. Společenská hra na 3.patře (15.00-16.00)

15.11. Společenské hry na 3.patře (9.30-10.30)

21.11. Sportovní hry na 1.patře (14.00-15.00)

25.11. Povídání a předčítání na pokoji (10.00-11.00)  

25.11. Klávesy na jídelně (13.00-14.00)

26.11. Návštěvní služba se psem (15.45-16.30)  

27.11. Oceňování dobrovolníků v Městském divadle (17.00-19.00)

           – p. Dudková za Dům seniorů

29.11. Společenské hry na 3.patře (9.30-10.30)

 

PROSINEC

 

  9.12. Povídání a předčítání na pokoji (10.00-11.00)

10.12. Návštěvní služba se psem (15.45-16.30)  

11.12. Zpívánky (14.00-15.00)

11.12. Společenská hra na 3.patře (15.00-16.00)

13.12. Společenské hry na 3.patře (9.30-10.30)

19.12. Vánoční sportovní hry na 1.patře (14.00-15.00)

27.12. Společenské hry na 3.patře (9.30-11.00)

30.12. Klávesy na jídelně (13.00-14.00)

 

 

 

POČET HODIN

DOBROVOLNICTVÍ ZA R. 2019

 

PŘÍJMENÍ                   AKCE                                      CELKEM

 

 1. Brodská                 Zpívánky                                                 16 hod. 
 2. Krišťanová            Zpívánky                                                 18 hod.
 3. Dudková                  1 na 1                                                       6 hod.
 4. Jonáš                      Klávesy                                                  14,5 hod.
 5. Zajíčková                 1 na 1                                                       18 hod.
 6. Chadalík                Sportovní hry,kuželky                           19 hod.
 7. Štemproková       Návštěvní služba se psem                      15 hod.
 8. Solničková              Deskové hry                                            6 hod.
 9. Drahotová             Beseda o cestování                                  3 hod.
 10. Holubovská     Květiny, výlety s vozíčkem, hry            28,5 hod.
 11. Holubovský          Výlety s vozíčkem, hry                          30 hod.

    12. sl.Kunosic                   Společenská hra                                     11 hod

    13. Roberts                      Výlet s vozíčkem, hra                              2 hod

    14. Sedláčková                         Společenská hra                            4,5 hod.

 

C E L K E M                         14 dobrovolníků            191,5 hod.