Kontakty a ceníky

Dům seniorů Mladá Boleslav, poskytovatel sociálních služeb

Olbrachtova 1390/11
Mladá Boleslav
293 01

Číslo účtu: 9634181/0100
ID – Datová schránka: m3akj9g

IČO: 00874647

        tel.: 326 718 628                    G200022

        

 

Vedoucí pracovníci domova 

 Ing Světlana Kubíková – ředitelka 
 reditel@ddmb.cz       326 718 620

Helena Najmanová – zástupkyně ředitele, ekonomka
najmanova@ddmb.cz      326 718 622

Bc. Iveta Ondráčková DiS.  manažerka kvality
kvalita@ddmb.cz      326 718 658    

Jana Vrábelová – asistentka, pověřenec pro ochranu osobních údajů
vrabelova@ddmb.cz        326 718 621

Mgr. Jitka Míčová – vedoucí zdravotního úseku
micova@ddmb.cz      326 718 626

Bc. Marcela Šrajerová, DiS. – vedoucí sociálního úseku 
srajerova@ddmb.cz      326 718 623

Brigita Žáková – vedoucí úseku stravování a nákupu 
zakova@ddmb.cz      326 718 621

 

Zřizovatel:

 

logo_stredocesky_kraj

Středočeský kraj
Zborovská 11
150 21 Praha 5

 

Vedoucí odboru sociálních věcí
Mgr. Pavla Karmelitová 
tel.: 257 280 286 
karmelitova@kr-s.cz