Náš život v Mladé Boleslavi

Náš život v Mladé Boleslavi

 

Působení zařízení v Mladé Boleslavi začíná od roku 2002, kdy došlo k přestěhování Domova důchodců z Krnska, na adresu Olbrachtova 1390/II., 293 01 Mladá Boleslav a spolu s tím ruku v ruce se nesla i změna názvu zařízení na „DOMOV DŮCHODCŮ MLADÁ BOLESLAV“, v této době se jedná o státní zařízení, jehož zřizovatelem byl Okresní úřad města Mladá Boleslav. Pro své působení získal domov prostory v bývalých vojenských kasárnách, které se nachází v klidné části města Mladá Boleslav, nedaleko historického centra. Svou novou domovinu a spoustu přátel zde našlo 82 uživatelů, se kterými tu v poklidu a přátelském duchu žijí i zaměstnanci.

۞۞۞

Další změna nastala hned následující rok, tj. ke dni 1. 1. 2003, kdy se stala státní příspěvková organizace Domov důchodců Mladá Boleslav, příspěvkovou organizací Středočeského kraje. Do této doby spadalo zařízení pod správu Okresního úřadu města Mladá Boleslav.
I nadále zůstává zařízení umístěné na adrese Olbrachtova 1390/II, 293 01 Mladá Boleslav, který si od města Mladá Boleslav pronajímá.

۞۞۞

Prozatím k poslední změně týkající se statusu sociálního zařízení, došlo v roce 2007, přesněji od 1. 1. 2007, kdy se Domov důchodců Mladá Boleslav, přejmenovat na „DŮM SENIORŮ MLADÁ BOLESLAV, POSKYTOVATEL SOCIÁLNÍCH SLUŽEB“, jehož zřizovatelem je Středočeský kraj. Během roku 2018 přešlo vybavení budovy do vlastnictví našeho zařízení. V současné době je i nadále majitelem nemovitosti, kde sídlí naše zařízení město Mladá Boleslav, která se stará o správu budovy.

۞۞۞

Zařízení se řídí platnou legislativou, zejména zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, a dále vyhláškou č. 505/2006, kterou se upravují některá ustanovení zákona o sociálních službách.