Organizační struktura Domu seniorů

Organizační schéma platné od 1.11.2018

org2018

Popis personálního zajištění:

Provoz organizace zajišťuje celkem 58 zaměstnanců , z toho 53 kmenových a 5 externích