Pro žadatele

 

Komu jsou služby určeny

Služby v Domě seniorů jsou určeny:

Seniorům ve věku 65+, kteří se již nemohou o sebe postarat doma a potřebují pravidelnou pomoc druhého člověka v tak velkém rozsahu, který již není možné zajistit sociální službou poskytovanou v domácím prostředí.

  • Nedokáží dělat běžné denní činnosti související s péčí o vlastní osobu

 

Komu služby nejsou určeny

Komu služby neposkytujeme?

  • Soběstačným seniorům.
  • Seniorům, jejichž situace sice vyžaduje pravidelnou pomoc druhého člověka, ale dostačující je pomoc poskytovaná v domácím prostředí.
  • Seniorům, jejichž zdravotní stav vyžaduje poskytnutí ústavní péče ve zdravotnickém zařízení.
  • Seniorům, kteří nejsou schopni pobytu v zařízení sociálních služeb z důvodu akutní infekční nemoci.
  • Seniorům, jejichž chování jako důsledek duševní poruchy by závažným způsobem narušovalo kolektivní soužití.
  • Seniorům, kteří trpí takovým onemocněním, jež vyžaduje takovou odbornou péči, kterou naše zařízení není schopno poskytnout (např. podpůrnou přístrojovou léčbu nebo nepřetržitou lékařskou péči).