Slovo ředitele pro rok 2018

 

Vážení přátelé,

 Rok 2017 vedle silně diskutovaných politických témat vynesl na světlo i problematiku sociálních služeb, tedy i péči o seniory. A byť celá situace je hodně vzdálená koncepčnímu řešení, je třeba přiznat zlepšení v oblasti financování těchto služeb i odměňování zaměstnanců. 

Naší snahou je vytvářet příjemné prostředí a společně s kvalitními službami poskytovat našim uživatelům pocit klidu, pohody i bezpečí. Někdy jde jen o maličkosti – nově natřené lavičky, květiny, sezónní obměna výzdoby společných prostor, aby byl podtržen domácký ráz bydlení.  Samozřejmě nabízíme i aktivní vyžití formou cvičení, malého soutěžního sportování a cvičení rehabilitačního. Jsem ráda, že se nám podařilo doplnit zahradu o prvky venkovního seniorského fitness nářadí. Již tradičně oblíbené jsou dvě dílny, kreativita našich klientek slaví úspěchy na výstavách, a hlavně všem přináší radost ze smysluplně strávených dní. Dalším pilířem dobré nálady seniorů jsou kulturní pořady – především hudební vystoupení. Programové skladbě dnů, různorodosti a dostupnosti aktivit věnujeme velkou pozornost, pravidelně informujeme nejen na nástěnkách, ale i na webu tak, aby se rodinní příslušníci mohli průběžně o dění v domově informovat.

K lepší informovanosti uživatelů i jejich rodin přispívá i nově distribuovaná tiskovina „Noviny a novinky“, která v intervalu 4-6 týdnů přináší zprávy o událostech v Domě seniorů, novinky a upozornění z provozu zařízení, vyhodnocení průzkumů a zajímavosti týkající se okruhu zájmů našich seniorů.

I v roce 2018 chceme pokračovat v naplňování cílů vytváření spokojeného domova pro naše uživatele. Vítáme podněty do naší činnosti a děkujeme za příspěvky sponzorů, které vždy užíváme ve prospěch našich klientů.

 

Ing Světlana Kubíková, ředitelka