Slovo ředitele

 

Vážení přátelé,

 

Snažíme se o co nejpříjemnější pobyt našich uživatelů, i když zdaleka to ještě není návrat „do normálu.“ Neustále ve vzduchu visí hrozba možné nákazy  koronavirem, které se snažíme v domově zvláštními opatřeními předcházet. Děkujeme Vám za pochopení i disciplinované dodržování nařízení, která vycházejí z mimořádných opatření Ministerstva zdravotnictví ČR  a provozních podmínek našeho domova. Samozřejmě se snažíme drobnými kroky rozvolňovat v mezích možného, apelujeme zároveň na odpovědnost a ohleduplnost vůči uživatelům i personálu.

 O aktuálním stavu opatření Vás informujeme na tomto webu a v pravidelné interní tiskovině Noviny a novinky. Právě zde jsme informovali o velké akci – vyklizení provozní i obytné  části domova za účelem realizace projektu vlastníka budovy, statutárního města Mladá Boleslav, Nástavba Domu seniorů. Bourací, statické a stavební práce by měly být zahájeny počátkem srpna a délka stavby a následně vnitřního vybavení bude trvat cca 1 rok. Budeme muset být trpěliví, konečný výsledek -navýšení kapacity formou oddělení se zvláštním režimem, je potřebný. Právě proto jsme získali nájem v budově bývalé LDN Na Celně a zřídili zde detašované pracoviště pro cca 30 uživatelů. Věřím,  že v tomto klidném prostředí  se přestěhovaným uživatelům bude také líbit. Slíbili jsme, že veškeré služby a program budou v rovnocenné kvalitě se základním pracovištěm v Olbrachtově ulici a tento standard držíme.

Děkujeme všem, kteří nám pomohli úspěšně zvládnout stěhování, konkrétně rodinám od paní Nechvilkové, pana Knespla i rodině paní Hejdukové.

 

Ing Světlana Kubíková

 

 

 

V Mladé Boleslavi  2.8.2021