Stravování

Změna ceny za stravu od 1.2.2017

Z důvodu celkového nárůstu cen za potraviny je Dům seniorů nucen navýšit, v rámci zákonného limitu, cenu za poskytovanou stravu o 10,-Kč na den. I nadále se budou vařit všechny určené diety, výběr z některých příloh a náhrada za sladké hlavní jídlo. Každému klientovi bude od února 2017 vystaven nový úhradový výměr.

Děkujeme za Vaše porozumění a vstřícnost.

Ing.Světlana Kubíková- ředitelka DS Mladá Boleslav

 

Pro naše klienty je zajištěna celodenní strava v prostorách moderně zařízené kuchyně.

Klientům je podáváno jídlo na základě diet nařízených lékařem, konkrétně se jedná o dietu racionální, žaludeční šetřící, diabetickou a diabetickou šetřící.

Jídlo je podáváno 5x denně (u diabetiků 6x denně) zdravotním personálem buď v jídelně DS nebo na pokoji, záleží na přání a zdravotním stavu klienta.