Jídelníček

kuchar2

 

Jídelní lístek platný od 17.12.2018 naleznete zde  JÍDELNÍ LÍSTEK OD 17.12. 2018 DO 23.12.2018

Jídelní lístek platný od 10.12.2018 naleznete zde  JÍDELNÍ LÍSTEK OD 10.12. 2018 DO 16.12.2018

 

Změna jídelníčku vyhrazena.  Sladká večeře je nahrazena slanou variantou. V případě, že klient nechce ani slanou variantu, je podáván chléb s máslem, paštikou či sýrem.

Jídelní lístek je NOVĚ OD ÚNORA 2016 sestavován ve spolupráci s výživovým specialistou, schválen ředitelkou domova, vedoucí stravování a výborem klientů na poradě, která se koná každý pátek od 9:00 hod v prostorách jídelny organizace.

V pokrmech se vyskytují alergeny. Poskytování informací o alergenech v případě nebalených potravin tj. i pokrmů stanovuje čl. 44 odst. 1 a) nařízení 1169/2011 o poskytování informací o potravinách spotřebitelům. Nařízení nabývá účinnosti 13. prosince 2014. Požadované informace jsou k dispozici na vyžádání u vedoucí stravování ( kancelář 4. patro ), v kuchyni nebo v záložce Alergeny – Přehled jídel a jejich alergenů