Jídelníček

kuchar2

Jídelní lístek platný od 14.9.2020 do 20.9.2020 naleznete zde JÍDELNÍ LÍSTEK

Jídelní lístek platný od 21.9.2020 do 27.9.2020 naleznete zde JÍDELNÍ LÍSTEK

 

Změna jídelníčku vyhrazena.  Sladká večeře je nahrazena slanou variantou. V případě, že klient nechce ani slanou variantu, je podáván chléb s máslem, paštikou či sýrem.

Jídelní lístek je OD ÚNORA 2016 sestavován ve spolupráci s výživovým specialistou, schválen ředitelkou domova, vedoucí stravování a výborem klientů na poradě, která se koná každý pátek od 10:00 hod v prostorách jídelny organizace.

V pokrmech se vyskytují alergeny. Poskytování informací o alergenech v případě nebalených potravin tj. i pokrmů stanovuje čl. 44 odst. 1 a) nařízení 1169/2011 o poskytování informací o potravinách spotřebitelům. Nařízení nabývá účinnosti 13. prosince 2014. Požadované informace jsou k dispozici na vyžádání u vedoucí stravování ( kancelář 4. patro ), v kuchyni nebo v záložce Alergeny – Přehled jídel a jejich alergenů