Místní a časová dostupnost

Místní a časová dostupnost poskytované sociální služby

Kvalitou poskytovaných služeb v Domě seniorů Mladá Boleslav je především komfort využívání této služby. Domov je zařízen bezbariérově a umožňuje klientům využívat veškeré zázemí dostupné v areálu i mimo něj. Je umístěn blízko historického středu města Mladá Boleslav, ale dostatečně daleko od rušné části průmyslového centra. Dostupnost obchodů, kaváren či cukráren je také velmi dobrá.

 • Služba je poskytována dle smlouvy o poskytování služby mezi poskytovatelem a klientem v místě a době dle individuální potřeby klienta
 • Přímá obslužná a léčebně preventivní (zdravotní) péče je poskytována neomezeně po dobu 24 hodin denně, ostatní služby jako rehabilitace, služby psychologa a psychiatra jsou poskytovány dle potřeby a dohody s klienty.
 • Dle individuální potřeby se klient může obrátit na vedoucí zdravotního oddělení sociální péče, aby mu mohli být poskytnuty pomůcky potřebné k běžným úkonům, tak aby byl veden k soběstačnosti, případně se mohl zapojit do běžného života nebo aby mu mohla být tato pomůcka zprostředkována.
 • Zařízení i celý areál je, jak už vylo výše zmíněno, bezbariérový. Klientům je také k dispozici služební automobil s řidičem z vozového parku organizace.
 • Součástí komplexu zařízení je možnost využití následujících služeb:
  • Kiosek pro klienty
  • Internet (3. patro)
  • Kadeřnické služby
  • Pedikúra-manikúra
  • Kosmetické služby
  • Masérské služby
  • Terapeutické dílny
  • Klub Slunečnice
  • Rehabilitační centrum
  • Knihovna
  • Servis vozíků
  • Dobrovolníci
 • V prostorách zařízení jsou ordinace, kde poskytují své služby v příslušných ordinačních hodinách lékaři nestátních zdravotnických zařízení:
  • Praktický lékař pro dospělé
  • Psychiatr a psycholog