Prostředí a podmínky

Prostředí a podmínky pro poskytování služeb odpovídají kapacitě, charakteru služeb a potřebám klientů. ‚Podmínky pro poskytování služeb odpovídají obecně závažným právním normám.

Domov je určen pro seniory, kteří potřebují v důsledku svého složitého zdravotního stavu, omezení soběstačnosti nebo špatné sociální situacei pomoc, kterou jim nemůže nabídnout rodina, blízcí ani instituce.

SPOLEČNÉ PROSTORY

 • Výzdoba a vybavení odpovídá jak věkové skupině a potřebám klientů tak i charakteru služeb.
 • Dílničky – ergoterapie, muzikoterapie-
 • Rehabilitace- tělocvična, vodoléčba, elektroléčba
 • Společná jídelna a malé jídelní prostory na jednotlivých odděleních sociální péče
 • Čítárna, knihovna
 • Počítačový koutek, internet
 • Kuřárna
 • Chodby
 • Kuchyňka na odděleních sociální péče

SOUKROMÉ PROSTORY

Každý pokoj vyjadřuje individualitu klienta. Pokoje jsou vybaveny postelí, nábytkem (skříň, skříňka, stůl, židle, noční stolek), televizí a ledničkou. Pokud si to bude klient přát, existuje možnost, samozřejmě podle možností a rozměrů pokoje, dalšího zařízení či výzdoby. Pokud klient obývá pokoj se spolubydlícím, musí i on se změnami souhlasit.

Další pomůcky pro sebeobsluhu, například hrazda, madla apod., konzultuje vedoucí oddělení sociální péče s klientem individuálně.

Všichni zaměstnanci Domu seniorů respektují soukromí všech klientů

Za soukromí prostor klienta se považuje:

 • Obytný pokoj na budově – předsíňka, bezbariérová koupelna s WC
 • Obytná buňka – pokoj (dvoj- nebo trojlůžkový)
 • Obytný pokoj na domečku – bezbariérová koupelna s WC a předsíň s kuchyňkou

Prostory domova jsou čisté, bez biologických či chemických zápachů, vyzdobeny výrobky z dílny ergoterapie, květinami, nalezneme zde i zookoutek – morče a rybičky.

Poskytovatel dbá na to, aby prostory pro poskytování služeb odpovídaly platným obecně závazným právním předpisům, zejména pak Vyhlášce Ministerstva pro místní rozvoj č. 369/2001 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících užívání staveb s osobami s omezenou schopností pohybu a orientace, v platném znění.

Vnitřní pravidla pro využívání vnitřních prostorů zařízení jsou přesně určena v Domovním řádu organizace

Klienti jsou o nových pravidlech pravidelně informováni prostřednictvím:

 • Nástěnek na každém patře
 • Na pravidelných schůzkách
 • E-mailů (pokud jej klient uvedl)