Prohlášení o přístupnosti

Prohlášení o přístupnosti

 

Dům seniorů Mladá Boleslav, poskytovatel sociálních služeb se zavazuje zpřístupnit www stránky v souladu se zákonem 99/2019 Sb., o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací a o změně zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, který provádí Směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2102 ze dne 26. října 2016 o přístupnosti webových stránek a mobilních aplikací.

Toto prohlášení o přístupnosti se vztahuje na webové stránky www.ddmb.cz

Stav souladu

Tato webová stránka je v souladu s EN 301 549 V2 1.2 a standardem WCAG 2.1

 

Přístupnost obsahu

Na internetových stránkách jsou informace nabízeny i v podobě dokumentů formátu DOC, DOCX, XLS, XLSX a PDF a to zejména z důvodu, že obsahují typografické prvky a formátování, které webový formát HTML nepodporuje, nebo jsou příliš velké, proto doporučujeme jejich stažení. Formáty DOC a PDF jsou také vhodnější pro tisk. K prohlížení těchto dokumentů je možné zdarma stáhnout Word Viewer a Acrobat Reader.

 

Vypracování prohlášení o přístupnosti

Prohlášení o přístupnosti bylo vypracováno dne 14.8. 2020.

Prohlášení bylo vypracováno dle metodického pokynu MVČR k zákonu č. 99/2019 Sb.

 

Zpětná vazba a kontaktní údaje

Dům seniorů Mladá Boleslav, poskytovatel sociálních služeb má za cíl, aby jím spravované internetové stránky byly přístupné všem jejím uživatelům, a to na základě principů přístupnosti (vnímatelnosti, ovladatelnost, srozumitelnosti a stabilita).

 

Kontakt

Dům seniorů Mladá Boleslav

Olbrachtova 1390/II, 293 01 Mladá Boleslav

Email.: hejdukova@ddmb.cz

Email.: poverenec@ddmb.cz (Pověřenec pro ochranu osobních údajů)

 

Postupy pro prosazování práva

V případě, že Vám nebyla poskytnuta odpověď nebo poskytnutá odpověď je neadekvátní či neuspokojivá v souvislosti s Vaší žádosti či oznámením ohledně přístupnosti internetových stránek nebo webové aplikace, kontaktujte příslušný orgán pro prosazování práva:
Ministerstvo vnitra

Odbor eGovernmentu

Náměstí Hrdinů 1634/3

140 21 Praha 4

e-mail: pristupnost@mvcr.cz