Napsali o nás v roce 2019

Výňatek z měsíčníku statutárního města Mladá Boleslav „Boleslavan“ • červen 2019 • číslo 6.

V areálu domu seniorů se chystá domov se zvláštním režimem.

Město Mladá Boleslav ve spolupráci se Středočeským krajem připravuje nástavbu křídla v Domě seniorů Mladá Boleslav v Olbrachtově ulici a rozšíření sociální služby o domov se zvláštním režimem.

„V současné době máme k dispozici hmotovou studii a probíhá výběrové řízení na projektanta stavby,“ řekla náměstkyně primátora Miroslava Kašpárková. Ta se přímo na místě setkala ve středu 15. května s náměstkem primátora Robinem Povšíkem, krajskými radními Anetou Heřmanovou a Karlem Horčičkou a zástupci Domu seniorů Mladá Boleslav, v čele s ředitelkou zařízení Ing. Světlanou Kubíkovou.

img_20190605_072244

Zástupci města, kraje a Domu seniorů Mladá Boleslav.

„Je domluveno se Středočeským krajem, že když město zajistí investici do této přístavby, tak kraj tu rozšířenou službu zařadí do sítě a bude její provozní náklady financovat. Intenzivně pracujeme na tom, aby se dodělal projekt, a budeme žádat o dotaci prostřednictvím ministerstva práce a sociálních věcí,“ řekl Robin Povšík.  Podle předběžných předpokladů by tato stavba
s odhadovanými náklady několika desítek milionů korun mohla začít v roce 2020.

_______________________________________________________

V odborném časopise „Sociální služby“ nám v únorovém čísle vyšel článek o dění v našem domově v předvánočním čase a o tom jak i v dnešní době dokáží žáci přistupovat k seniorům s úctou a laskavostí. Celý článek níže:

Děti rozdávaly radost

Mladá Boleslav – V pátek 7. prosince nás navštívily děti ze ZŠ Semčice, aby vykouzlily našim uživatelům úsměv na tváři. Jejich vystoupení bylo úžasné, a ještě lepší byla celá myšlenka žáků 9. třídy obdarovat uživatele, kteří již tráví Vánoce sami. Žáci si připravili představení
o „Betlému“ s vánočními písněmi a krátkou soutěž v poznávání písní. Za uhádnutou písničku dostal každý krásný dárek. Po vystoupení proběhlo předávání dárků uživatelům, kteří z nich měli velkou radost, a bylo vidět, jak při kontaktu s žáky 9. třídy, kteří tento celý den organizovali, pookřáli. Popravdě už jen ta myšlenka je velkolepá, o to více, že vzešla právě od dětí, které ukázaly, že i v dnešní době lidé dokáží pomáhat a potěšit, aniž by čekali něco na oplátku.

img_20190304_142744

Je krásné vidět, že i mladá generace zná význam slov laskavost, ochota a sounáležitost. Za to jim velice děkujeme a přejeme mnoho úspěchů v roce 2019.

 

Bc. Iveta Ondráčková, DiS., manažerka kvality

Dům seniorů Mladá Boleslav