Dobrovolnictví

Zpívánky s p.Brodskou - 15.4.2015 001

,“Dobrovolníci jsou obyčejní lidé, kteří dělají neobyčejné věci“

Účel dobrovolnické činnosti v Domě seniorů:

 • vyplnění volného času seniorů
 • podpora/udržení sociálního kontaktu (nové tváře, podněty)
 • psychické zklidnění, změna prostředí

Časové vymezení vhodné pro dobrovolnickou činnost:

 • každý den dopoledne od 8.30 do 11.00 hod
 • každý den odpoledne od 13.00 do 18.00 hod

Probíhající dobrovolnické aktivity v současné době:

• skupinové zpívánky
• doprovody při procházkách mimo objekt Domu seniorů, např. do blízkého parku, na náměstí, do cukrárny, na městský hřbitov atp.
• individuální předčítání, rozhovory = dobrovolník jako společník
• v létě dobrovolníci využívají zákoutí určená ke klidnému posezení v zahradě Domu seniorů
• sportovní odpoledne min. 1x za 14 dní dle počasí buď v zahradě (altán) nebo uvnitř.

Stávající aktivity je možné doplnit novými:

• prohlížení fotografií, spojené se vzpomínáním
• hraní deskových her (např.: šachy, dáma, Člověče nezlob se) = zkoušet nové věci v každém věku je potvrzenou pravdou a pro dobrovolníky se zde otvírá prostor pro společnou činnost se seniory
• práce s počítačem – naučit seniory vyhledávat informace na internetu
• výlety a doprovody s vozíčky po okolí
• péče o pokojové květiny

Co by neměl/nemůže dobrovolník dělat:

 • dobrovolník sám/a od sebe by se neměl ptát a otevírat téma nemoci/životní situace klienta
 • dobrovolník neposuzuje sociální úroveň/intelektovou úroveň klienta
 • dobrovolník nevykonává činnosti, které nejsou předem domluveny

Nutné podmínky pro činnost v Domě seniorů:

 • absolvování úvodního pohovoru s koordinátorkou dobrovolnických programů
 • absolvování vstupního školení pro dobrovolníky
 •  absolvování doškolení specifické pro činnost se seniory (prohlídka zařízení, seznámení se zaměstnanci, proškolení při manipulaci s vozíkem, upřesnění vhodných činností)
 • podepsání smlouvy o dobrovolnické činnosti a zachování mlčenlivosti
 • účast na pravidelných supervizích
 • dobrovolník dochází za klienty zdravý, v čistém oblečení, zapisuje se do záznamových archů
 •  dobrovolník je schopen dodržovat platná pravidla dobrovolnické činnosti (viz. Manuál dobrovolníka) a je nakloněn otevřené a vstřícné komunikaci, trpělivosti, zodpovědnosti
 • dobrovolník se v zařízení řídí instrukcemi kontaktní osoby (pověřeného personálu)

První setkání v organizaci

První osobní setkání dobrovolníka a kontaktní osoby probíhá již v organizaci na nadstavbovém semináři

 •  seznámení s posláním a cíli organizace, organizační a provozní zasvěcení do chodu organizace
 • zdůraznění přínosu dobrovolníků
 • předání informačních letáků organizace (poskytované sociální služby, cílová skupina, adresa, tel. kontakty a e-mail na kontaktní osobu)
 •  rámcové nastavení dobrovolnických aktivit – co může být obsahem scházení a naopak co od programu nelze očekávat
 •  domluvení se na typu dobrovolnické činnosti (pravidelná – 1:1, skupinová, případně nárazová, např. 1xměsíčně), termín první schůzky
 • Dobrovolník je s kontaktní osobou v kontaktu po celou dobu své dobrovolnické činnosti, a to prostřednictvím e-mailu, telefonu či osobně:
  • omlouvání své nepřítomnosti vždy kontaktní osobě min. den předem
  • změny v nastavení dobrovolnické činnosti, aktuální potřeby
  • jednorázové akce – konzultace
  • řešení případných konfliktů
  • domluvení změn v aktivitách

Cílené informování dobrovolníka o rizikových situacích spojených s konkrétním klientem a místem výkonu dobrovolnické činnosti poskytnou/zajistí kontaktní osoby sociální služby, kde je dobrovolník součástí týmu. Zejména se jedná o:
o zdravotní rizika (epilepsie, cukrovka, manipulace s invalidním vozíkem)
o mimořádné situace (kontakty na odpovědné osoby)
o komunikace s konkrétními uživateli

KONTAKTY PRO DOBROVOLNICTVÍ V DS

Holková Eva                            Malátová Petra
kontaktní osoba DS                  koordinátorka DP
tel.702 146 638                       tel.731 542 940

terapie@ddmb.cz                 malatova@mb-net.cz

www.facebook.com/dobrovolnicimb