Vyhodnocení dobrovolnictví za rok 2017

DŮM SENIORŮ MLADÁ BOLESLAV

 

DOBROVOLNICKÁ ČINNOST

ROKU 2017

 

Pravidelné odesílání měsíčních výkazů dobrovolníků na MÚ p.Malátové.

Pravidelná aktualizace přehledu dobrovolníků Domu seniorů ve spolupráci s koordinátorkou dobrovolníků p. Malátovou.

Aktualizování seznamu dobrovolníků DS a jejich klientů na nástěnkách. (sesterna, vrátnice, vedení domova)

Vrátnice vydává při návštěvě dobrovolníkovi identifikační štítek s nápisem DOBROVOLNÍK. (dodáno koordinátorkou dobrovolníků MÚ)

 

Duben 2018 – vyhodnocení dobrovolnické činnosti za r. 2017.

   4., 11., 18. a 25.1. Zpívánky (14.00-15.00) – p.Krišťanová, p.Brodská

  7.1. Beseda o Slovensku (10.00-11.00) – p.Drahotová

24.1. Ukončení funkce koordinátorky p.Pechové, předání p.Malátové

         Konzultace na MÚ s kontaktní osobou DS p.Holkovou

25.1. Nástěnka v přízemí – nábor nových dobrovolníků

26.1. Sportovní hry (14.00-15.00) – p.Chadalík

30.1. Klávesy (13.00-14.00) – p.Jonáš

 

 1.2. Seznámení  a rozhovor s novou koordinátorkou p.Malátovou

 1., 8., 15. a 22.2. Zpívánky (14.00-15.00) – p.Krišťanová, p.Brodská 

15.2. Supervize dobrovolníků s p.Kořínkovou (16.00-18.00) DPS Radouč

         (p.Holková, p.Chadalík, p.Brodská, p.Krišťanová, p.Zajíčková)

23.2. Podpisy souhlasu klientů k individuálnímu setkávání s dobrovolníkem

27.2. Klávesy (13.00-14.00) – p.Jonáš

 

  1., 22. a 29.3. Zpívánky (14.00-15.00) – p.Krišťanová, p.Brodská

14.3. Evaluační setkání soc.organizací na Magistrátu města (9.30-11.30) pod vedením p.Kořínkové a p.Malátové (za DS: p.Holková,p.Zeyvalová)

23.3. Sportovní hry (14.00-15.00) – p.Chadalík

27.3. Klávesy (13.00-14.00) – p.Jonáš

 

 1., 12. a 19.4. Zpívánky (14.00-15.00) – p.Krišťanová, p.Brodská

11.4. První kontaktní schůzka s novou dobrovolnicí p.Holubovskou

         (9.00-9.45) – péče o květiny po patrech – prohlídka domova

12.4. Velikonoční přání dobrovolníkům        

 1. a 27.4. Sportovní hry (14.22-15.00) – p.Chadalík

21.4. Pozvánka dobrovolníků na buřtování emailem

24.4. Klávesy (13.00-14.00) – p.Jonáš

25.4. Návrhy na ocenění dobrovolníků od 60 let „Dobrá duše 2016“

         (p.Jonáš, p.Brodská, p.Krišťanová, p.Dudková, p.Chadalík)

26.4. Účast na buřtování (p.Jonáš, p.Chadalík, p.Brodská, p.Krišťanová)

 

  2.5. První kontaktní schůzka s dobrovolnicí p.Táborskou (dala přednost dobrovolnictví s dětmi)

  3., 17., 24. a 31.5. Zpívánky (14.00-15.00) – p.Krišťanová, p.Brodská

  5.5. První seznamovací schůzka s p.Holubovskou a s p.Kostrounovou

         (10.00-11.00) – péče o květiny na 2.patře

19.5. První seznamovací schůzka s p.Holubovskou a s p.Slánskou (péče

         o květiny 1.patro), s p.Košvancovou M. (3.patro)

25.5. Sportovní hry (14.00-15.00) – p.Chadalík

29.5. Klávesy (13.00-14.00) – p.Jonáš

 

 1. a 15.6. Sportovní hry (14.00-15.00) – p.Chadalík

 8.6. Praha „Dobrá duše 2016“ – ocenění dobrovolníků od 60 let

       (p.Jonáš, p.Dudková, p.Brodská)

 9.6. Předáno ocenění Dobré duše 2016 p.Krišťanové – šek Kč 5.000,-

        p.ředitelkou

 9.6. Konzultace s koordinátorkou p.Malátovou (smlouva p.Holubovské)

14.6. Zpívánky (14.00-15.00) – p.Krišťanová, p.Brodská

14.6. Pozvánka dobrovolníků na buřtování

15.6. Výlet s vozíčky – výstava ve Sboru č.bratří – p.Šafrová

20.6. Přednáška o Moravě (10.00-11.00) – p. Drahotová

28.6. Účast na buřtování (p.Jonáš, p.Brodská, p.Drahotová)

 

12., 19. a 26.7. Zpívánky (14.00-15.00) – p.Krišťanová, p.Brodská

20.7. Kuželky (15.00-16.00) – p.Chadalík

31.7. Klávesy (13.00-14.00) – p.Jonáš

 

  2., 9., 16., 23. a 30.8. Zpívánky (14.00-15.00) – p.Krišťanová, p.Brodská

  3.8. Konzultace p.ředitelky domova s koordinátorkou dobrovolníků MÚ

         p.Malátovou a kontaktní osobou p.Holkovou

  8.8. Výlet s vozíčky – výstava ve Sboru č.bratří – p.Šafrová

16.8. Úprava složek dokumentace dobrovolníků

24.8. Kuželky (15.00-16.00) – p.Chadalík

28.8. Natáčení na TV spot na Den seniorů (p.Malátová, p.Horáček)

         účast: p.Jonáš, p.Krišťanová, p.Linhartová – písemný souhlas

                    s natáčením

30.8. Klávesy (13.00-14.00) – p.Jonáš

 

  6., 13., 20. a 27.9. Zpívánky (14.00-15.00) – p.Krišťanová, p.Brodská

  6.9. Pozvánka dobrovolníků na supervizi

18.9. Nástěnka v přízemí – nábor nových dobrovolníků

18.9. Supervize dobrovolníků s p.Kořínkovou (16.00-17.30) – DPS Radouč

22.9. Výlet s vozíčky – výstava ve Sboru č.bratří – p.Holubovská

 

  3.10. Beseda o Kuksu (10.00-11.00) – p.Drahotová

  4., 18. a 25.10. Zpívánky (14.00-15.00) – p.Krišťanová, p.Brodská

  5.10. Sportovní hry (15.00-16.00) – p.Chadalík

11.10. Tvorba letáků domova na školení nových dobrovolníků

11.10. Konzultace s koordinátorkou p.Malátovou

13.10. Výlet s vozíčky – výstava ve Sboru č.bratří – p.Holubovská

14.10. Školení nových dobrovolníků (p.Kořínková – nemocnice)

25.10. Obnovení dobrovolnictví – sl.Solničková – společenské hry

30.10. Klávesy (13.00-14.00) – p.Jonáš

 

  2.11. Supervize dobrovolníků (16.30-18.30) DPS Radouč

 1., 8., 15., 22. a 29.11. Zpívánky (14.00-15.00) – p.Krišťanová, p.Brodská

 8.11. Návrh na ocenění dobrovolníků za DS (p.Chadalík)

 9.11. Objednávka lístků do divadla na ocenění dobrovolníků

11.11. Canisterapie s dobrovolníky MÚ

15.11. Rozeslání pozvánek na oceňování do divadla dobrovolníkům

16.11. Sportovní hry (15.00-16.00) – p.Chadalík

20.11. Vyzvednutí lístků do divadla na Magistrátu města, telefonické ověření účasti a rozdělení lístků zájemcům

21.11 Beseda o Českém ráji (10.00-11.00) – p.Drahotová

28.11. Městské divadlo – ocenění dobrovolníků za r.2017 (17.00-19.00)

29.11. Rozeslání pozvánek dobrovolníkům na Mikulášskou nadílku v DS  

           emailem

 

 4.12. Klávesy (13.00-14.00) – p.Jonáš

13. a 27.12. Zpívánky (14.00-15.00) – p.Krišťanová, p.Brodská

 7.12. Konzultace s koordinátorkou p.Malátovou – plán na r. 2018   

          (10.00-11.00 MÚ)        

13.12. Vyzvednutí vánočních balíčků pro dobrovolníky, postupné

           rozdělování

19.12. Odeslání vánočních přání dobrovolníkům poštou

 

 

DOBROVOLNICTVÍ DS

počet hodin za r.2017

 

PŘÍJMENÍ                  AKCE                            CELKEM       

 

 1. Brodská Zpívánky : 38 hod. 
 2. Krišťanová Zpívánky:  31 hod.
 3. Dudková 1 na 1:  14 hod.
 4. Jonáš Klávesy : 10 hod.
 5. Zajíčková 1 na 1 : 19 hod.
 6. Chadalík Sportovní hry :  11 hod.
 7. Štemproková Návštěvní služba se psem: 15 hod.
 8. Lejsková Deskové hry: 6 hod.
 9. Solničková Deskové hry: 7 hod.
 10. Drahotová Beseda o cestování : 4,5 hod.
 11. Holubovská Květiny (1 na 1) ‚: 16 hod.
 12. Bláhová (MD) Knihy (1 na 1) : 1 hod. 
 13. Šafrová (nemocnost) 1 na 1 : 2,5 hod.

___________________________________________________________

CELKEM          13 dobrovolníků                175 hod.                              

8-6-dobra-duse-praha

Dobrá duše 2017 – Praha