Kdo jsme

ZŘIZOVATELEM NAŠEHO ZAŘÍZENÍ JE STŘEDOČESKÝ KRAJ

logo_stredocesky_kraj

 Motto: „Podpořit uživatele služby v prožití důstojného života ve stáří“

Veřejný závazek Domu seniorů Mladá Boleslav, poskytovatele sociálních služeb (§ 88 odst.a – zákona 108/2006 a dále dle přílohy č.2 , vyhlášky 505/2006, SQ1 odst.a):

Posláním Domu seniorů Mladá Boleslav je zabezpečení podpory lidem, kteří nemohou žít vzhledem ke snížené soběstačnosti, zdraví a věku sami ve svém domácím prostředí. Pomáháme jim prožívat spokojený, důstojný a klidný život s podporou zkušeného a laskavého personálu.

Cílem je poskytování kvalitní sociální služby s respektem a úctou k člověku v důležité etapě jeho života a vytváření příjemného a důstojného prostředí pro uživatele. Základním cílem služby je dodržování lidských práv a respektování osobní svobody a potřeb uživatelů.

Dlouhodobé cíle služby

Průběžné cíle služby

Cílová skupina uživatelů

Zásady poskytování sociální služby

Dále dodržujeme tyto principy, které vyplývají i ze zásad viz výše při práci s uživateli

A dále jsou poskytovány služby dle vyhlášky 505/2006 Sb., § 15.

ROZVOJOVÉ CÍLE ORGANIZACE

Pro zkvalitnění života uživatelů a pro zlepšení pracovních podmínek a prostředí zaměstnanců dochází k úpravám a vylepšením v objektu Domu seniorů. Snažíme se co nejvíce přiblížit domácímu prostředí, aby přechod do zařízení nebyl pro uživatele příliš náročný.

V krátkodobých rozvojových cílech budou upřesňovány investiční záměry, obnovy, vybavení Domu seniorů Mladá Boleslav

I nadále se budeme snažit zvelebovat a rozšiřovat prostředí domova a pravidelně plánovat nové rozvojové cíle, které budou pravidelně aktualizovány na našich webových stránkách.

Aktuální rozvojové cíle organizace pro rok 2022

  • Rozšíření portfolia poskytovaných služeb – práce na otevření domova se zvláštním režimem
    o kapacitě 18 lůžek.
  • Příprava nového personálu pro DZR – nábor, školení apod.
  • Zakoupení automobilu pro technické využití.
  • Po kolaudaci přístavby znovu sestěhování obyvatel do budovy na Olbrachtově ulici, nově rozmístěné zázemí v souvislosti s DZR.

Dvouleté rozvojové cíle:

  • Při dodržování harmonogramu výstavby – plánujeme otevření DZR k 1. 1. 2023.
  • Post-covidové obnovení výletů do blízkého okolí.

V případě nutnosti, budou rozvojové cíle průběžně doplněny.

Rozvojové cíle organizace pro rok 2021

Rozvojové cíle oraganizace pro rok 2020

Rozvojové cíle organizace za rok 2019

Rozvojové cíle organizace za rok 2018


program