Slovo ředitele

Vážení přátelé,

rok 2023 by měl  Domu seniorů přinést po dlouhé době zklidnění stavebních aktivit . Oddychneme si asi všichni, neboť souběh stavby a života domova nebyl jednoduchý.

Na druhou stranu je přínosem navýšení kapacity v novém oddělení se zvláštním režimem zjednodušeně v  tzv. Alzheimercentru, které plánujeme k 1.1.2024. Po této sociální službě poptávka narůstá, její potřebnost je vysoká.

Děkuji uživatelům, jejich rodinám a přátelům za trpělivost, s jakou živý ruch v domově snášeli. Od prosince 2022 jsme se vrátili do „starých kolejí“ a fungujeme jako celek s veškerými aktivitami a programy. Naše snaha je vytvářet příjemné podmínky pro různorodé využití dne tak, aby zdejší pobyt byl pro uživatele skutečným domovem.

S přáním především zdraví

Klip Domu seniorů

Rozvojové cíle organizace

Pro zkvalitnění života uživatelů a pro zlepšení pracovních podmínek a prostředí zaměstnanců dochází k úpravám a vylepšením v objektu Domu seniorů. Snažíme se co nejvíce přiblížit domácímu prostředí, aby přechod do zařízení nebyl pro uživatele příliš náročný.

V krátkodobých rozvojových cílech budou upřesňovány investiční záměry, obnovy, vybavení Domu seniorů Mladá Boleslav

I nadále se budeme snažit zvelebovat a rozšiřovat prostředí domova a pravidelně plánovat nové rozvojové cíle, které budou pravidelně aktualizovány na našich webových stránkách.
top