Informace pro žadatele

Jak žádat o umístění:

1) PODÁNÍ ŽÁDOSTI

Žádost a další informace o zařízení Dům seniorů Mladá Boleslav, poskytovatel sociálních služeb si můžete vyzvednout osobně, požádat si o ně telefonicky či písemně nebo si je stáhnout. K řádně vyplněné a podepsané žádosti do zařízení je třeba doložit:

  • kopie dokladů v případě, že žadatel je zbaven nebo omezen ve způsobilosti k právním úkonům (rozhodnutí soudu, usnesení o ustanovení opatrovníka).
  • výpis ze zdravotní dokumentace pro účely podání žádosti o poskytování služby (viz příloha žádosti).
  • kopii dokladu o přiznání příspěvku na péči, případně doklad o podání žádosti o tento příspěvek (pokud má).

Žádost o poskytování sociální služby a doklady k tomu náležející je třeba doručit přímo na adresu domova

Veškeré potřebné dokumenty ke stažení ZDE

2) ZPRACOVÁNÍ ŽÁDOSTI

Vyhodnocení přijaté žádosti má na starosti sociální pracovnice společně s vedoucí zdravotního úseku, které žádost bodově ohodnotí (dle vyjádření lékaře a uvedených skutečností). Žádost posléze zařadí do „Evidence žádostí o poskytování sociální služby“ a zašle možnému budoucímu uživateli písemné „Vyjádření“ o zařazení do seznamu žadatelů.

3) VÝBĚR ŽADATELE

Po uvolnění místa v domě seniorů provede sociální pracovnice s vrchní sestrou „Sociální šetření“, které probíhá po předem domluvené schůzce u Vás doma. Po provedeném šetření posoudí Komise pro výběr nového klienta, zda-li žadatel splňuje všechny podmínky pro přijetí. Jednání se zájemcem o službu je obsáhleji zpracováno ve standardu kvality č.3 – Jednání se zájemcem o sociální službu, který je ke stažení ZDE

 

KONTAKTNÍ OSOBY PRO ZÁJEMCE O SLUŽBU

Bc. Marcela Šrajerová, DiS.                      Michaela Hejduková, DiS.

vedoucí sociálního oddělení                         sociální pracovnice

tel: 326 718 623                                        tel: 326 718 680

mob: 731 511 988                                       mob: 725 640 163

srajerova@ddmb.cz                                  hejdukova@ddmb.cz