Slovo ředitele

Vážení přátelé, příznivci, zájemci!

Dům seniorů Mladá Boleslav je stabilní a kvalitní  součástí systému  péče o starší občany Mladoboleslavska. Na našich stránkách naleznete potřebné informace i ukázky ze života v domově a jistě mi dáte za pravdu, že se jedná o vytvoření podmínek pro plnohodnotný život. Naší snahou je překonat vyloučenost ať už zdravím, věkem  či životní situací. Samozřejmě rodinu nahradit nemůžeme, ale naší péčí poskytujeme jistotu zájmu a pomoci. Přinášíme do života našich uživatelů pocit klidu a bezpečí.

Poslední  období přinesla nové nástrahy v oblasti epidemiologické hrozby. Naučili jsme se fungovat i za nových podmínek tak, abychom co nejvíce uchránili naše uživatele od všudypřítomné nemoci a i v podmínkách velkých omezení ministerskými opatřeními jim poskytli možnost vyžití.  I dnes, v době obecného uvolňování, nebereme nebezpečí na lehkou váhu. Při vědomí křehkosti zdraví našich uživatelů  proto v souladu s ministerským doporučením volíme takové podmínky, které jsou zárukou bezpečných návštěv.

Věřím v ohleduplnost a součinnost rodin a přátel  našich uživatelů a děkuji za zájem i podporu  naší práce. Není lehká, ale je smysluplná, proto ji vykonáváme s plným nasazením.

 

 

Ing. Světlana Kubíková, ředitelka