Kultura

Společenský a kulturní život.

V nabídce je celá řada společenských aktivit – posezení při živé hudbě a zpěvu, besedy se zajímavými lidmi, návštěvy divadla, výstav a galerii. Společné výlety po okolí nebo zpívání v domácím pěveckém souboru „Sluníčko“.

Možnost docházet do dílny na pracovní terapii, kde se mohou uplatnit šikovné ruce při výrobě různých dárků a předmětů na výzdobu interiéru objektu. Klientům se zde věnují odborně proškolené pracovnice.