Volnočasové aktivity 2013

LEDEN

4.1. Tříkrálová sbírka s hudeb.doprovodem po patrech

7.1. Novoroční koncert vážné hudby (operní pěvkyně)

BŘEZEN

19.3. Velikonoční výstava výrobků DS

23.3. Sobotní posezení s plyš.medvědy (v rámci terapie)

27.3. Velikonoční výstava Magistrátu města

DUBEN

26.4. Výstava ve Sboru č.bratří „Máchův Kraj“

30.4. Buřtování s hudeb.doprovodem

KVĚTEN

15.5. Taneční vystoupení 5.ZŠ

16.5. Výlet do parku Na výstavišti (obě dílny)

29.5. Zahrada DDM – výstava kaktusů (obě dílny)

ČERVEN

10.6. Hudební vystoupení ZŠ Pastelka (p.Kurzveil)

15.6. Sobotní posezení s panenkami (v rámci terapie)

21.6. Posezení s domovinkou (obě dílny)

ČERVENEC

2.7. Výlet do parku Na výstavišti

18.7. Výstava kovařských prací ve Sboru č.bratří

SRPEN

3.8. Sobotní posezení s panenkami (v rámci terapie)

7.8. Pečení v domovince (p.Krabičková)

30.8. Oslava narozenin na 3.patře s hudeb.doprovodem

ZÁŘÍ

17.9. Výstava výrobků dílny DS

18.9. Buřtování s hud.doprovodem (skupina Bráškové)

21.9. Sobotní posezení s panenkami (v rámci terapie)

ŘÍJEN

8.10. Domovinka – vyprávění o Mladé Boleslavi

16.10. Vinobraní s hud.doprovodem (p.Zakonov)

24.10. Výstava dušičkových věnců naší dílny

LISTOPAD

7.11. Halloween s hud.doprovodem (skupina Viola)

27.11. Vánoční výstava na Magistrátu města

28.11. Vánoční výstava výrobků dílny DS4.12. Čert a Mikuláš s hud.doprovodem (p.Zakonov)

PROSINEC

7.12. Sobotní posezení s panenkami (v rámci terapie)

11.12. Hudební vystoupení ZŠ Pastelka (p.Kurzveil)

12.12. Divadlo „Pane, vy jste vdova“

18.12. Vystoupení pěveckého sboru ZŠ Jalovice

23.12. Vánoční posezení na 3. patře (felinoterapie a canisterapie)

31.12. Silvestrovské posezení na dílnách

 

V průběhu roku:

 oslavy narozenin a svátků na dílně a v klubu,

 středeční posezení u ležících na pokojích, relax a zpěv,

 trénink paměti, předčítání,

 soutěžní luštění osmisměrek (1x měsíčně vyhodnocení)

 v letním období výlety po okolí s vozíčky,

– pohovory s jednotlivci