Volnočasové aktivity 2014

LEDEN

10.1. – Tříkrálová sbírka s hudeb.doprovodem na jídelně

16.1. – „Hašlerovky“ vystoupení p. Šedivého

ÚNOR

6.2. – Hodinové hudební trio

27.2. – Městské divadlo „Hostina dravců“

28.2. – Oslava narozenin na 3.patře (p.Jirků – 95 let)

BŘEZEN

1.3. – Sobotní terapie s panenkami

25.3. – Taneční vystoupení 5.ZŠ

DUBEN

5.4. – Sobotní canisterapie a felinoterapie

8.4. – Velikonoční výstava výrobků DS

10.4. – Vystoupení skupiny Viola

16.4. – Velikonoční výstava na Magistrátu MB

25.4. – Výstava ve Sboru č.bratří „S chutí do kola IV“

30.4. – Buřtování s p.Zakonovem

KVĚTEN

 1. a 20.5. – Procházka s vozíčky „Park Na výstavišti“

22.5. – Výstava ve Sboru č.bratří

24.5. – Sobotní terapie s panenkami

ČERVEN

5.6. – Přednáška o výživě pro seniory na klubu

9., 11. a 13.6. – Procházka s vozíčky po okolí

13.6. – Návštěva výstavy v Lysé n.Labem „Šikovné ruce“

20.6. – Společné posezení v Domovince (DPS)

 1. a 27.6. – Procházka s vozíčky po okolí

28.6. – Sobotní canisterapie a felinoterapie

ČERVENEC

 1. a 14.7. – Procházka s vozíčky po okolí

8.7. – Oslava narozenin na 3.patře

 1. a 18.7. – Výstava ve Sboru č.bratří „Plastiky-dřevo-kámen-kov“

26.7. – Sobotní terapie s panenkami

30.7. – Přednáška v Domovince „Péče o chrup seniorů“

SRPEN

4.8. – Oslava narozenin na 3. patře

5., 8. a 12. 8. – Procházka s vozíčky (Starom.nám.)

 1. a 15. 8. – Procházka s vozíčky po okolí

19.8. – Oslava narozenin na 3.patře

20.8. – Buřtování s p. Zakonovem

29.8. – Procházka s vozíčky po okolí

ZÁŘÍ

1.9. – Oslava narozenin na 3. patře s hudeb. doprovodem

3., 4. a 5.9. – Procházka s vozíčky po okolí

8.9. – Pěvecké vystoupení pod vedením p. Červené

15.9. – Oslava narozenin na 3. patře s hudeb. doprovodem

16.9. – Okružní jízda po MB minibusem

16., 17. a 18.9. – Výstava ve Sboru č.bratří „Dokořán“

20.9. – Sobotní terapie s panenkami

ŘÍJEN

7.10. – Výlet do DS Mšeno „Ljuba Skořepová“

11.10. – Dobrovolníci DDM – „Den plný her“ – sobotní akce

16.10. – Městské divadlo „Balada pro banditu“

17.10. – Dušičková výstava DS

23.10. – Vinobraní se skupinou Viola

LISTOPAD

10.11. – Taneční s p.Veletou I.

13.11. – Soutěžní křížovky a fotografie výrobků – Ostrava

21.11. – Vánoční stromečky a výzdoba – zapojení klientů

22.11. – Sobotní canisterapie a felinoterapie

24.11. – Vystoupení kouzelníka na jídelně

26.11. – Výstava výrobků našeho DS na krajském úřadě

28.11. – Vánoční výstava v DS

PROSINEC

2.12. – Oslava narozenin na 3.patře s hudeb.doprovodem

3.12. – Vánoční výstava na MÚ

4.12. – Čert a Mikuláš s p.Zakonovem

11.12. – Hudební vystoupení ZUŠ Pastelka

18.12. – Pěvecké vystoupení ZŠ Dalovice

19.12. – Taneční s p.Veletou II.

22.12. – Vánoční terapie s panenkami (3.patro)

23.12. – Vánoční posezení na dílnách

31.12. – Silvestrovská oslava na dílnách

 

V průběhu roku:

 • oslavy narozenin a svátků na dílně a na klubu
 • ruční práce na dílně
 • zapojování do soutěží pořádané ostatními domovy
 • organizování výstav výrobků DS
 • arteterapie na dílnách
 • předčítání z knih a časopisů
 • středeční tréninky paměti na pokojích
 • soutěžní luštění osmisměrek (1x měsíčně)
 • víkendové luštění křížovek
 • v letním období výlety po okolí s vozíčky
 • pohovory s jednotlivci