Volnočasové aktivity 2015

2.1. Vystoupení hudební kapely Městského klubu seniorů

12.1. Tříkrálová sbírka

22.1. Městské divadlo „Novecento“

22.1. Artistické duo – vystoupení na jídelně

31.1. Terapie s panenkami – p. Hypšová

6.3. Taneční s p. Veletou

14.3. Felinoterapie – p. Hypšová

18.3. Prodejní výstava na Magistrátu města

19.3. Národní týden tréninku paměti – den TP na klubu

25.3. Velikonoční výstava na kraji

25.3. Taneční vystoupení 5.ZŠ

31.3. Velikonoční výstava v Domě seniorů

10.4. Sbor č.bratří – výstava „Starý Egypt“

10.4. Taneční s p. Veletou

16.4. Zahrada DDM – výlet s vozíčky

16.4. Městské divadlo „Ondina“

18.4. Felinoterapie s p. Hypšovou

27.4. Park Na výstavišti – výlet s vozíčky

29.4. Buřtování s p. Zakonovem

4.5.Taneční s p. Veletou

6.5.   Lysá n.Labem „Lyský pětiboj“

11.5.   Park Na výstavišti – výlet s vozíčky

15.5.   Sbor č.bratří – výstava „Svět našimi smysly“

26.5.   Putovní výstava „Legionářský vlak“ – hlavní nádraží

28.5.   Městské divadlo „Chaplin“

30.5.   Felinoterapie – p. Hypšová

1.6.   Taneční s p. Veletou

11.6.   Odpoledne plné her (Domov mládeže)

12.6.   Výstava v Lysé n.Labem

15.6.   Hra „Stvoření světa“ – osmileté gymnázium

19.6.   Sbor č.bratří – výstava fotografií „Detail 26X“

20.6.   Terapie s panenkami – p. Hypšovou

29.6.   Vyhodnocení aktivních seniorů na jídelně s hudebním

doprovodem

 • Zahrada DDM – výlet s vozíčky

8.7.-21.8. Výstava arteterapie na přízemí domova

28.7.   Zahrada DDM – výlet s vozíčky

30.7.   Park Na výstavišti – výlet s vozíčky

1.8.   Felinoterapie a terapie s panenkami – p. Hypšová

11.8.   Domácí kino na 3. patře (zahájení nové akce)

– pravidelná úterní akce až do konce roku

18.8.   Oslava narozenin na 3. patře s hudeb.doprovodem

26.8.   Buřtování s p. Zakonovem

4.9.   Tržnice Staroměstského nám. – výlet s vozíčky

9.9.   Taneční s p. Veletou

18.9.   Zahrada DDM – výlet s vozíčky

19.9.   Felinoterapie s Českým rozhlasem – p. Hypšová

23.9.   Vinobraní s p. Hartmanem a hostem střed.kraje p.Mgr.

Fryčem

2.10. Sbor č.bratří – výstava „Fenomén umění“

19.10. Taneční s p. Veletou

6.11. Sbor č.bratří – kolektivní výstava mladoboleslavských

profesionálních výtvarníků

7.11.   Felinoterapie a terapie s panenkami – p. Hypšová

12.11. Hudební vystoupení skupiny Viola Olomouc

18.11. Prodejní výstava Magistrátu města

19.11. Sportovní hry s p. Mikolášem

23.11. Výstava bižuterie – p. Králová

24.11. Vánoční výstava výrobků dílny domova

25.11. Vánoční výstava na kraji

30.11. Taneční s p. Veletou

2.12.   Mikulášská zábava s p. Zakonovem

3.12.   Sportovní hry s p. Mikolášem

6.12.   Mikulášská felinoterapie – p. Hypšová

9.12.   Hudební vystoupení ZUŠ Pastelka – p. Kurzveil

11.12. Vystoupení dětských dobrovol.hasičů z Kosořic

16.12. Vánoční výstava našich výrobků v nemocnici

18.12. Vystoupení pěveckého souboru ZŠ Dalovice

22.12. Vánoční posezení na dílnách

31.12. Silvestrovské posezení na dílnách

 

V průběhu roku:

 • oslavy narozenin a svátků na dílně a na klubu
 • ruční práce na dílně
 • arteterapie na dílnách a individuálně pro zájemce na pokoji
 • předčítání z knih a časopisů
 • trénink paměti na klubu
 • v zimním období tréninky paměti na pokojích
 • soutěžní luštění osmisměrek (1x měsíčně)
 • víkendové luštění osmisměrek
 • čtvrtletní vyhodnocení luštění osmisměrek
 • individuálně společenské hry pro zájemce na patrech
 • individuální činnost s jednotlivci – dle potřeby
 • v letním období výlety po okolí s vozíčky
 • pohovory s jednotlivci