Volnočasové aktivity 2017

LEDEN

 

  6.1. Tříkrálová sbírka na jídelně

  7.1. Beseda o Slovensku na knihovně s dobrovolnicí p.Drahotovou

12.1. Hašlerovky p.Šedivého – kytara

26.1. Sportovní hry na patře

30.1. Klávesy s dobrovolníkem p.Jonášem

 

ÚNOR

 

16.2. Sportovní hry na patře

20.2. Taneční s p.Veletou

27.2. Klávesy s dobrovolníkem p.Jonášem

 

BŘEZEN

 

  2.3. Skupinové posezení s kočkou na dílně s p.Hypšovou

  6.3. Představení Hombres „Klauni na cestách“

  9.3. Městské divadlo „Byl to skřivan“

16.3. Trénink paměti na klubu v rámci NTTP

20.3. Taneční vystoupení 5.ZŠ

23.3. Sportovní hry na patře

27.3. Klávesy s dobrovolníkem p.Jonášem

29.3. Velikonoční výstava na Magistrátu města

 

DUBEN

 

  6.4. Skupinové posezení s kočkou na dílně s p.Hypšovou

  6.4. Hudební vystoupení skupiny Viola z Olomouce

  7.4. Velikonoční výstava v našem domově

11.4. Taneční s p.Veletou

13.4. Sportovní hry na patře

22.4. Skupinová terapie s panenkami na patře s p.Hypšovou

24.4. Klávesy s dobrovolníkem p.Jonášem

26.4. Buřtování na jídelně s p.Hatmannem – klávesy

27.4. Městské divadlo „Sonety“

27.4. Sportovní hry na patře

 

KVĚTEN

 

  4.5. Sportovní hry na patře

11.5. Lyský pětiboj v Domově seniorů na zámečku v Lysé n.Labem

17.5. Skupinové zpívánky na venkovní terase s dobrovolnicemi 

20.5. Skupinové posezení s kočkami na patře s p.Hypšovou

22.5. Pěvecké vystoupení p.Pečenky „Hej páni konšelé“ (písničky K.Gotta)

25.5. Sportovní hry na patře

30.5. Klávesy s dobrovolníkem p.Jonášem

 

ČERVEN

 

  1.6. Venkovní turnaj v kuželkách

  5.6. Taneční s p.Veletou

  6.6. Výlet s vozíčky – výstava ve Sboru č.bratří „FOTOKLUB 95“

  8.6. Městské divadlo „Garderobiér“

  9.6. Ukázková hodina cvičení na venkovních přístrojích „Seniorfitness“

15.6. Výlet s vozíčky – výstava ve Sboru č.bratří „FOTOKLUB 95“

15.6. Venkovní turnaj v kuželkách

19.6. Výlet s vozíčky – procházka po okolí s posezením

20.6. Beseda o Moravě na knihovně s dobraovolnicí p.Drahotovou

23.6. Výstava a vyhodnocení v Lysé nad Labem „Šikovné ruce našich seniorů“

28.6. Venkovní buřtování s p.Hartmannem – klávesy

 

ČERVENEC

 

13.7. Taneční s p.Veletou

20.7. Venkovní turnaj v kuželkách

31.7. Klávesy s dobrovolníkem p.Jonášem

 

SRPEN

 

 5.8. Skupinová terapie s panenkami na patře s p.Hypšovou

 8.8. Výlet s vozíčky – výstava ve Sboru č.bratří „MY 1965“

10.8. Venkovní turnaj v kuželkách

17.8. Venkovní fitness na přístrojích

17.8. Hudební vystoupení p.Zakonova – harmonika

24.8. Venkovní turnaj v kuželkách

28.8. Klávesy s dobrovolníkem p.Jonášem

29.8. Skupinový výlet do Bělé p.Bezdězem

31.8. Venkovní fitness na přístrojích

 

ZÁŘÍ

 

14.9. Beseda o knihách „Všude žijí lidé“ se spisovatelkou p.Šárkovou Danou

22.9. Výlet s vozíčky – výstava ve Sboru č.bratří „Paralelní cestou“

25.9. Oslava 100 let p.Pažouta s hudebním vystoupením p.Zakonova na jídelně

 

ŘÍJEN

 

  2.10. Klávesy s dobrovolníkem p.Jonášem

  3.10. Beseda o Kuksu na knihovně s dobrovolnicí p.Drahotovou

  4.10. Den otevřených dveří Domu seniorů v rámci týdne soc.služeb

           (cvičení na židlích, dílna, zpívánky, Dům kultury – Křídlovanka a Řihákovi)

  5.10. Sportovní hry na patře

11.10. Vinobraní na jídelně s p.Hartmannem – klávesy

13.10. Výlet s vozíčky – výstava ve Sboru č.bratří „Historie naší republiky“

15.10. Společenské hry po patrech s dobrovolníky DDM „72 hodin dobrovolnictví“

30.10. Klávesy s dobrovolníkem p.Jonášem

 

LISTOPAD

 

 2.11. Posvěcení kříže u kamene vzpomínek, zapálení svíček za zemřelé

 9.11. Hudební vystoupení skupiny Viola z Olomouce

11.11. Skupinové posezení se psy dobrovolníků Magistrátu města 

13.11. Divadelní vystoupení 9.ZŠ „Jsem laskavec“

16.11. Sportovní hry na patře

21.11. Beseda o Českém ráji na knihovně s dobrovolnicí p.Drahotovou

30.11. Zdobení vánočních stromků po patrech a na jídelně

 

 

PROSINEC

 

  4.12. Klávesy s p.Jonášem

  6.12. Mikuláš s p.Hartmannem na jídelně s nadílkou i po patrech

  7.12. Sportovní hry na patře

12.12. Vystoupení Lesní mateřské školky s dárečky pro seniory

14.12. Pěvecké vystoupení sboru ZŠ Dalovice

15.12. Pěvecké pásmo koled s dobrovolnými dětskými hasiči z Kosořic

18.12. Divadelní vystoupení ISŠ Na karmeli „Živý Betlém“

20.12. Hudební vystoupení ZUŠ Pastelka s p.Kurzveilem

22.12. Vánoční posezení na dílnách

29.12. Silvestrovské posezení na dílnách

 

V průběhu roku:

 

 • průběžné oslavy narozenin a svátků na dílnách
 • ruční práce na dílně – výrobky vystavované na vrátnici
 • arteterapie na Klubu Slunečnice a pro zájemce na patrech
 • předčítání z knih a časopisů (doplňování materiálem)
 • trénink paměti na Klubu Slunečnice
 • soutěžní (1x měsíčně) a víkendové luštění osmisměrek
 • luštění osmisměrek pro náročné a pokročilejší
 • čtvrtletní vyhodnocení luštění osmisměrek (diplom, sladká odměna)
 • individuálně společenské hry pro zájemce na patrech (využití dobrovolníků)
 • individuální činnost s jednotlivci – dle požadavků
 • v letním období výlety po okolí s vozíčky (využití dobrovolníků)
 • rozhovory s jednotlivci