Volnočasové aktivity 2018

LEDEN

 

  4.1. Sportovní hry na patře

  5.1. Tříkrálová sbírka na jídelně

11.1. Hašlerovky p.Šedivého – kytara

18.1. Sportovní hry na patře

29.1. Klávesy s dobrovolníkem p.Jonášem

 

ÚNOR

 

  1.2. Sportovní hry na patře

10.2. Dopoledne společenských her s dobrovolníky ZŠ

22.2. Návštěva představení v Městském divadle

26.2. Klávesy s dobrovolníkem p.Jonášem

28.2. Vystoupení p.Krulicha „Hudební cesta časem“

 

BŘEZEN

 

  1.3. Sportovní hry na patře

  2.3. Taneční s p.Veletou na jídelně

  7.3. Oslava MDŽ s p.Hartmannem

14.3. Taneční vystoupení 5.ZŠ

15.3. Ukázka tréninku paměti na klubu v rámci NTTP

15.3. Sportovní hry na patře

26.3. Klávesy s dobrovolníkem p.Jonášem

 

DUBEN

 

19.4. Beseda o Bezdězu s dobrovolnicí p.Drahotovou

19.4. Návštěva představení v Městském divadle

25.4. Baletní a pěvecké vystoupení Dua Ruggieri

26.4. Pěvecké vystoupení Lesní MŠ

26.4. Sportovní hry na patře

27.4. Návštěva Zahrady DDM s vozíčky

30.4. Klávesy s dobrovolníkem p.Jonášem

 

KVĚTEN

 

  2.5. Venkovní buřtování s p.Zakonovem (harmonika)

  9.5. Vystoupení p.Pečenky „Hej páni konšelé“ (písně K.Gotta)

10.5. Sportovní hry na patře

19.5. Canisterapie s dobrovolníky MÚ na přízemí

22.5. Návštěva výstavy ve Sboru č.bratří s vozíčkem

24.5. Venkovní turnaj v kuželkách

28.5. Klávesy s dobrovolníkem p.Jonášem

29.5. Návštěva výstavy ve Sboru č.bratří s vozíčkem

 

ČERVEN

 

  4.6. Návštěva Zahrady DDM s vozíčky

  6.6. Exkurze v Leteckém muzeu MB

14.6. Návštěva představení v Městském divadle

14.6. Sportovní hry na patře

19.6. Beseda o Japonsku s dobrovolnicí p.Drahotovou

22.6. Výstava „Šikovné ruce“ v Lysé n.Labem

25.6. Klávesy s dobrovolníkem p.Jonášem

27.6. Trampské písně p.Hackera (K.T.O.) na jídelně

28.6. Sportovní hry na patře

 

ČERVENEC

 

  3.7. Návštěva výstavy ve Sboru č.bratří s vozíčky

  9.7. Procházka s vozíčky do Parku Na výstavišti

13.7. Procházka s vozíčky do Parku Na výstavišti

16.7. Procházka s vozíčky do Parku Na výstavišti

18.7. Venkovní turnaj v kuželkách

30.7. Procházka s vozíčky do Parku Na výstavišti

30.7. Klávesy s dobrovolníkem p.Jonášem

 

SRPEN

 

  1.8. Vystoupení p.Beneše „Písně z filmů a muzikálů“

  6.8. Návštěva výstavy ve Sboru č.bratří s vozíčkem

13.8. Návštěva Zahrady DDM s vozíčky

16.8. Venkovní turnaj v kuželkách

17.8. Návštěva výstavy ve Sboru č.bratří s vozíčkem

27.8. Klávesy s dobrovolníkem p.Jonášem

30.8. Sportovní hry na patře

 

ZÁŘÍ

 

  3.9. Společenské hry s dobrovolníky na 3.patře

  6.9. Sportovní hry na patře (příprava na Lyský pětiboj)

12.9. Buřtování s hudebním doprovodem p.Krulicha

13.9. Lyský pětiboj v Lysé n.Labem

20.9. Venkovní turnaj v kuželkách

21.9. Návštěva výstavy ve Sboru č.bratří s vozíčky

24.9. Taneční s p.Veletou na jídelně

25.9. Beseda o Keni se spisovatelkou p.Hindrákovou

26.9. Klávesy s dobrovolníkem p.Jonášem

 

 

ŘÍJEN

 

  3.10. Taneční a pěvecké vystoupení 5.ZŠ

10.10. Vinobraní s občerstvením a hudebním doprovodem p.Hartmanna

11.10. Venkovní turnaj v kuželkách

14.10. Dopoledne plné her s dobrovolníky DDM Ml.Boleslav na patrech

25.10. Sportovní hry na patře

26.10. Beseda o Mladé Boleslavi s p.Městeckou

26.10. Folklorní vystoupení souboru Kominíček z Malé Bělé u Bakova n.J.

29.10. Klávesy s dobrovolníkem p.Jonášem

30.10. Taneční s p.Veletou na jídelně

 

LISTOPAD

 

  1.11. Beseda o Portugalsku s dobrovolnicí p.Drahotovou

  2.11. Společenská hra na 3.patře

  3.11. Canisterapie s dobrovolníky MÚ na přízemí

  5.11. Vystoupení skupiny Viola z Olomouce

  7.11. Vystoupení p.Pečenky – písničky V.Neckáře

  8.11. Vystoupení MŠ Duha

  8.11. Sportovní hry na patře

  9.11. Společenská hra na 3.patře

14.11. Vystoupení 5.ZŠ

19.11. Klávesy s dobrovolníkem p.Jonášem

22.11. Taneční a pěvecké vystoupení Lesní MŠ

26.11. Přednáška o zubní hygieně na knihovně

28.11. Vánoční prodejní výstava na Magistrátu města

 

 

PROSINEC

 

  5.12. Mikulášská zábava – p.Zakonov (harmonika) spojená s návštěvou

           masek na pokojích

  6.12. Taneční s p.Veletou na jídelně

  7.12. Vystoupení ZŠ Semčice „O Betlému“ – roznášení dárků po pokojích

10.12. Hudební vystoupení p.Konaře „Vánoční koncert“

12.12. Vánoční prodejní výstava v domově na přízemí

12.12. Vystoupení ZUŠ Pastelka pod vedením p.Kurzveila

14.12. Soutěž „Riskuj“ s pěveckým vystoupením žáků 6.ZŠ

17.12. Vystoupení pěveckého souboru ZŠ Dalovice

17.12. Klávesy s dobrovolníkem p.Jonášem

18.12. Vystoupení p.Nezdara „Hra na kytaru“

19.12. Vánoční hudební a pěvecké vystoupení p.Pečenky „S vůni cukroví“

20.12. Vánoční posezení na dílně

21.12. Vánoční turnaj ve společenských hrách na 3.patře

31.12. Silvestrovské posezení na dílnách

 

 

V průběhu roku:

 

 • průběžné oslavy narozenin a svátků na dílnách
 • ruční práce na dílně – výrobky vystavované na vrátnici domova a venkovních

      výstavách (Lysá n.Labem, Magistrát města)

 • arteterapie na Klubu Slunečnice a pro zájemce na patrech
 • předčítání z knih a časopisů (doplňování materiálem)
 • trénink paměti na Klubu Slunečnice
 • pro zájemce soutěžní (1x měsíčně) a víkendové luštění osmisměrek
 • víkendové luštění osmisměrek pro náročné a pokročilejší
 • čtvrtletní vyhodnocení luštění osmisměrek (diplom, sladká odměna)
 • individuálně společenské hry pro zájemce na patrech (využití dobrovolníků)
 • individuální činnost s jednotlivci – dle požadavků
 • v letním období výlety po okolí s vozíčky (využití dobrovolníků)
 • rozhovory s jednotlivci
 • možnost využití canisterapie s jednotlivci
 • možnost využití felinoterapie s jednotlivci