Informace o označování alergenů v Domě seniorů

INFORMACE O OZNAČOVÁNÍ ALERGENŮ

V Domě seniorů Mladá Boleslav

 

Označení nebalených potravin = zhotovených pokrmů ve stravovacím úseku DS Mladá Boleslav
Značení alergenů je pouze informační požadavek:

Tato povinnost se týká všech výrobců potravin, všech článků veřejného stravování – např. restaurací, jídelen, sociálních ústavů, nemocnic, prodejen, pekáren apod. Dne 13. prosince 2014 bude povinnost při nákupu potravinářských výrobků nebo jídel ve veřejném stravování vyznačit u výrobku stanovený alergen, který obsahuje.

Stravovacímu úseku v DS se v tomto ohledu nechává prostor při aplikaci tohoto ustanovení, zejména s ohledem na charakter a druh konkrétního zařízení, kterého se označení přítomnosti alergenní složky týká.

Zákonné ustanovení určuje vedoucím stravovacích úseků „jasně a zřetelně označit“ (toto není blíže specifikováno). Obecně lze odvodit, že se jedná o takové značení, které bude strávníka dostatečně jasným způsobem informovat o tom, že je alergenní složka v potravině přítomna, nebo že některá složka pochází z alergenu, uvedeném ve zmíněném seznamu legislativně značených alergenů.

Stravovací úsek je povinen označit vyrobený pokrm alergenní složkou, ale nebude brán v žádném případě zřetel na jednotlivé přecitlivělosti strávníků. Tuto přecitlivělost si musí každý strávník nebo zákonný zástupce strávníka sám uhlídat. Není možné se věnovat při výrobě jídel strávníkům s potravinovou alergií jednotlivě, takže případným žádostem nebude vyhověno. Stravovací úsek má funkci pouze informační tak, jako každý výrobce potravin a pokrmů.

Označení přítomnosti alergenu bude vyznačeno na jídelním lístku číslem označující alergen. V blízkosti jídelního lístku bude vyvěšen na nástěnce seznam legislativně stanovených alergenů s označením čísla, které je přeneseno na jídelní lístek. Přítomnost alergenu bude přenesena z receptur a ingrediencí, které se používají ve stravovacím úseku při výrobě jednotlivých pokrmů.

Strávníci budou informováni s předstihem na webových stránkách DS, jídelní lístek bude vyvěšen na nástěnkách, na každém poschodí. Pracovníci stravovacího úseku budou o alergenech informováni rovněž vyvěšením jídelního lístku na nástěnce. Nelze se při zajištění stravování věnovat jednotlivcům se svojí přecitlivělostí na některý z alergenů. Stravovací úsek DS zajišťuje stravování klientů a zaměstnanců podle výživových požadavků. Nelze spojovat dietní stravování s přecitlivělostí na některý alergen.

Označování alergenů je legislativně stanoveno od 13. prosince 2014 v souladu s potravinovým právem.

Odvolání na legislativu:

  • EU = 2000/13 do 13. 12. 2014 a pak nahradit = 1169/2011 EU článek 21
  • ČR = Vyhláška 113/2005 Sb., O způsobu označování potravin a tabákových výrobků, § 8, odst. 10

Předpisy stanovují specifické požadavky na označování alergenních složek, u kterých je vědecky dokázáno, že vyvolávají u spotřebitelů alergii nebo nesnášenlivost představující nebezpečí pro zdraví. Je tedy požadováno, aby veškeré složky byly zřetelně označeny názvem příslušné alergenní složky, pokud není přímo v názvu potraviny nebo jídla.

Označování pokrmů spadá do gesce Ministerstva zdravotnictví.

Jídelní lístek je vyvěšen na všech poschodích DS, dále potom ve stravovacím úseku a na webových stránkách DS.

Ten, kdo netrpí alergií na žádné potraviny, se tímto značením nemusí zabývat.

Seznam číselného označení alergenů je vyvěšen níže.

Seznam potravinových alergenů, které podléhají legislativnímu označování dle směrnice 1169/11 EU

1) Obiloviny obsahující lepek – nejedná se o celiakii, výrobky z nich
2) Korýši a výrobky z nich – patří mezi potraviny ohrožující život
3) Vejce a výrobky z nich – patří mezi potraviny ohrožující život
4) Ryby a výrobky z nich
5) Podzemnice olejná (arašídy) a výrobky z nich- patří mezi potraviny ohrožující život
6) Sójové boby (sója) a výrobky z nich
7) Mléko a výrobky z něj – patří mezi potraviny ohrožující život
8) Skořápkové plody a výrobky z nich – jedná se o všechny druhy ořechů
9) Celer a výrobky z něj
10) Hořčice a výrobky z ní
11) Sezamová semena (sezam) a výrobky z nich
12) Oxid siřičitý a siřičitany v koncentracích vyšších než 10 mg, ml/kg, l, vyjádřeno SO2
13) Vlčí bob (LUPINA) a výrobky z něj
14) Měkkýši a výrobky z nich

alergeny