Metodický pokyn alergeny – přímá péče

Metodický pokyn

Označování alergenů s platností od 8. prosince 2014
  1. Ošetřovatelský úsek:
  • Jídelní lístek bude vyvěšen vedoucí sociálního úseku, umístěním na nástěnku na každém patře k nahlédnutím klientům a dále na sesternu.
  • Klíčoví pracovníci budou vhodnou formou edukovat klienty a podávat informace klientům k této problematice, tak, aby nedocházelo ze strany klientů k dezinformacím a špatnému výkladu informace o označování alergenů.
  • Není možné věnovat se při výrobě jídel strávníkům s potravinovou alergií jednotlivě, takže případným žádostem nebude vyhověno.
  • Doplňkové informace se budou řešit přes vedoucí stravovacího úseku.
  • Přílohou tohoto metodického pokynu jsou „Informace o označování alergenů v Domě seniorů Mladá Boleslav“ a „Seznam alergenů publikovaný ve směrnici 2000/89 ES od 8. 12. 2014 směrnicí 1169/2011 EU“, které budou vyvěšeny vedle jídelního lístku.