Metodický pokyn alergeny –

Metodický pokyn

Označování alergenů s platností od 8. prosince 2014

Stravovací úsek – pracovníci kuchyně:

 

  • Jídelní lístek bude distribuován na jednotlivá patra
  • Vedoucí stravovacího úseku zajistí vyvěšení aktuálního jídelního lístku na nástěnce v kuchyni.
  • Vedoucí stravovacího úseku bude vhodnou formou podávat informace ostatním pracovníkům směny v kuchyni, ve smyslu „Informace o označování alergenů v Domě seniorů“
  • Není možné věnovat se při výrobě jídel strávníkům s potravinovou alergií jednotlivě, takže případným žádostem nebude vyhověno.
  • Doplňkové informace se budou řešit přes vedoucího stravovacího úseku.