Jídelníček

JÍDELNÍ LÍSTEK PLATNÝ OD 5.9.

JÍDELNÍ LÍSTEK PLATNÝ OD 12.9.

Změna jídelníčku vyhrazena.  Sladká večeře je nahrazena slanou variantou. V případě, že klient nechce ani slanou variantu, je podáván chléb s máslem, paštikou či sýrem. Jídelní lístek je sestavován ve spolupráci s výživovým specialistou, schválen ředitelkou domova, vedoucí stravování a výborem klientů na poradě, která se koná každý pátek od 10:00 hod v prostorách jídelny organizace.

V pokrmech se vyskytují alergeny. Poskytování informací o alergenech v případě nebalených potravin tj. i pokrmů stanovuje čl. 44 odst. 1 a) nařízení 1169/2011 o poskytování informací o potravinách spotřebitelům. Nařízení nabývá účinnosti 13. prosince 2014. Požadované informace jsou k dispozici na vyžádání u vedoucí stravování ( kancelář 4. patro ), v kuchyni nebo v záložce Alergeny – Přehled jídel a jejich alergenů