Místní a časová dostupnost

Dům seniorů splňuje pobytovou celoroční službu dle § 49 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, cílovou skupinu tvoří uživatelé starší 65 let, kteří v důsledku nepříznivé situace nemohou žít vzhledem ke snížené soběstačnosti, zdraví a věku sami ve svém domácím prostředí. Kapacita zařízení činí 82 lůžek.

Služba je poskytována v bezbariérové budově Domu seniorů Mladá Boleslav, Olbrachtova 1390/II., 293 01 Mladá Boleslav. Zařízení je umístěno blízko historického středu města Mladá Boleslav, ale dostatečně stranou od rušné části průmyslového centra. Dostupnost obchodů, kaváren či cukráren je také velmi dobrá. Blízko objektu zařízení se nachází zastávka MHD.

Časová dostupnost poskytované sociální služby:

  • Pobytová sociální služba je poskytována neomezeně po dobu 24 hodin denně,
    7 dní v týdnu, celoročně.
  • Ostatní služby jako rehabilitace, služby lékaře, služby kadeřníka, pedikérky, služby aktivizačních pracovníků, nákupy pro uživatele, spolupráce s dobrovolníky apod., jsou poskytovány dle časového rozvrhu jednotlivých pracovišť, se kterým jsou seznámeni všichni uživatelé našeho zařízení, dle vnitřních pravidel.