Prostředí a podmínky

Vnitřní prostředí sociální služby respektuje věk uživatelů, dostatek soukromí a důstojnosti. Snažíme se, aby prostředí bylo pro uživatele příjemné a co nejméně institucionální a stresující. Zároveň se snažíme, aby byly splňovány všechny základní technické a hygienické normy, které se k zařízení sociálních služeb vážou, vzhledem ke kapacitě zařízení a charakteru služeb. Podmínky pro poskytování služeb odpovídají obecně závazným právním normám.

Dům seniorů Mladá Boleslav má materiální a technické vybavení, které odpovídá druhu
a rozsahu poskytovaných služeb. Vybavení v inventárním seznamu je dle potřeby doplňováno a obnovováno. Dále zajišťuje pro poskytování sociální služby důstojné prostředí, které odpovídá okruhu osob a jejich individuálně určeným potřebám.

Společné prostory:  

–        výzdoba a vybavení odpovídá jak věkové skupině a potřebám uživatelů tak i charakteru služeb,

–    dílny (rukodělná dílna, zpívánky, společenské hry, trénování paměti apod.).

–        rehabilitace (tělocvična, venkovní fitness),

–        společná jídelna a malé jídelní prostory na jednotlivých patrech zařízení,

–        knihovna (1. patro),

–       počítačová místnost s internetem,

–        kuřácký koutek,

–        kuchyňka na jednotlivých patrech,

–        chodby.

 

Soukromé prostory:  

–        obytná buňka na budově (obytný pokoj – jednolůžkový, dvoulůžkový, třílůžkový, předsíň, bezbariérová koupelna s WC),

–        Obytné pokoje jsou k dispozici buď na budově nebo na domečku.