Vítejte na stránkách Domu seniorů, poskytovatele sociálních služeb

 ZŘIZOVATEL TOHOTO ZAŘÍZENÍ JE STŘEDOČESKÝ KRAJ 

logo_stredocesky_kraj

Sociální služba je spolufinancována ze Středočeského kraje

11

 

Oznámení o novém detašovaném pracovišti Domu seniorů Mladá Boleslav (soubor k rozkliknutí)

NOVĚ OTEVŘENÝ POČÍTAČOVÝ KOUTEK

Usnesení vlády č.916 Příloha k usnesení vlády č.916

Usnesení vlády č.917 příloha k usnesení vlády č.917

Opatření – návštěvní podmínky od 1.8. 2021

V rámci předběžné opatrnosti je i přes pozitivní trend nutné zachovat některá preventivní opatření včetně povinnosti  nosit ochranný prostředek dýchacích cest, který brání šíření kapének, který je hodnocen jako jedno z významných protiepidemických opatření, kterým lze dosáhnout omezení šíření nákazy. Jednoznačná specifikace dokumentů potřebných pro návštěvy domů seniorů je stanovena Ministerstvem zdravotnictví ČR a nemění se.

Nošení respirátorů je v celém areálu Domu seniorů pro pracovníky a návštěvníky povinné. Výjimkou jsou uživatelé a děti.

Dílčím rozvolněním je ukončení  povinnosti ohlašování návštěv a jejich zkrácené doby (30min)…Nadále zůstávají návštěvní dny středa, sobota, neděle 13-16 hodin. V případě potřeby jiného dne lze požádat o výjimku z tohoto režimu. Rovněž je možná návštěva či pobyt mimo Dům seniorů, podléhá jako vždy oznámení. Uživatelé mohou prostor domova po ohlášení na recepci opouštět do 16:00.

Zdůvodnění:

Přes zdánlivý snížení šíření nemoci covid-19 nelze konstatovat úplný ústup, naopak   mutace a možnost nákazy i očkovaných nabádá k opatrnosti a ohleduplnosti vůči nejohroženějším skupinám občanů. Proto se snažíme eliminovat v domově větší křížení cest příchozích s uživateli ( např. průchod přes jídelny v době podávání stravy a pod), z toho  titulu je stanoveno časové rozmezí návštěv ( je třeba vytvořit prostor pro desinfekci po návštěvách  před večeří).

Rozvolnění v podobě zrušení ohlašovací povinnosti návštěv vychází ze statistiky nižšího zájmu o návštěvy než bylo určeno jako mezní hranice a odvíjelo se od ministerského opatření pro počet návštěvníků na pokoji. Rovněž doporučujeme upřednostnit pobyt ve venkovních prostorách. Povolujeme i návštěvy dětí za dodržení obecných pravidel stanovených MZdr ČR.

 

Ing Světlana Kubíková, ředitelka

Připomenutí stručně:

Podmínky návštěv stanovené MZdr ČR, průkaz :

Nejméně 14 dní od 2.dávky očkování proti covidu-19 (nebo jednorázové vakcíny)

Potvrzení o době kratší než 180 dní od prodělání nemoci covid – 19

Negativní test PCR ne starší 3dny

Negativní antigenní test ne starší 24 hod

Mimořádné události a opatření (starší)

          

ON – LINE komunikace přes tablet

Protože situace kolem koronaviru (onemocnění Covid – 19) i nadále přetrvává, chtěli bychom Vám nabídnout možnost kontaktovat Vaše blízké alespoň na dálku, i s obrazem přes tablet. Konkrétní způsob, datum a čas pro on – line videohovor si můžete domluvit:

  • od PONDĚLÍ do PÁTKU s paní Michaelaou Hejdukovou, DiS., sociální pracovnicí v čase od 8:00 – 15:00 hodin na telefonním čísle 725340163,

MOŽNÉ ZPŮSOBY SPOJENÍ S VAŠIMI BLÍZKÝMI:

Kontaktovat se se svými blízkými můžete přes tyto aplikace:

  • Skype: Dům seniorů MB
  • Messenger: Dům Seniorů-mb
  • Whatsapp: 702 098 614

„Ve stáří není lepší útěchy než to, že jsme celou sílu svého mládí vtělili do díla, které nestárne s námi.“  

Arthur Schopenhauer

 

img_6738

Dům seniorů Mladá Boleslav, poskytovatel sociálních služeb, vytváří domov seniorům od roku 2002. Je umístěn v klidné části města Mladá Boleslav, nedaleko historického centra. Svou novou domovinu a spoustu přátel zde našlo 82 klientů, se kterými tu v poklidu a přátelském duchu žijí i zaměstnanci.

Informace o zpracování osobních údajů v rámci GDPR, naleznete ve složce „Ochrana osobních údajů (GDPR)“.