Vítejte na stránkách Domu seniorů, poskytovatele sociálních služeb

 ZŘIZOVATEL TOHOTO ZAŘÍZENÍ JE STŘEDOČESKÝ KRAJ 

logo_stredocesky_kraj

Sociální služba je spolufinancována ze Středočeského kraje

11

Na základě MIMOŘÁDNÉHO OPATŘENÍ MZ ČR ze dne 7. 6.2021 pokračuje  v Domě seniorů zavedený režim návštěv. Tedy :

S účinností od 8.6.2020 se omezují u všech poskytovatelů sociálních služeb v zařízeních domovů pro seniory a domovů se zvláštním režimem a všem odlehčovacím sociálním službám v pobytové formě (podle§44, 49 a 50 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách) návštěvy uživatelů tak, že návštěvu lze připustit pouze za podmínky, že osoba navštěvující uživatele prokáže, že splňuje následující podmínky:

  1. osoba absolvovala nejdéle před 7 dny RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2 snegativním výsledkem, nebo
  2. osoba absolvovala nejdéle před 72 hodinami POC test na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, nebo
  3. osoba byla očkována proti onemocnění covid-19 a doloží národním certifikátem o provedeném očkování, které obsahuje údaje o očkované osobě, podanému typu vakcíny, datu podání vakcíny, identifikaci subjektu, který potvrzení vydal, že u očkování uplynulo:

od aplikace první dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle SPC nejméně 22 dní, ale ne více než 90 dní, pokud nebyla aplikována druhá dávka

  1. od aplikace první dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle SPC nejméně 22 dní, ale ne více než 9 měsíců, pokud byla aplikována druhá dávka, nebo
  2. od aplikace dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC nejméně 14 dní, ale ne více než 9 měsíců, nebo
  3. osoba prodělala laboratorně potvrzené onemocnění covid-19, uplynula u ní doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 180 dní, nebo

Může vykonat návštěvu za podmínky, že po dobu návštěvy používá ochranný prostředek dýchacích cest (nos, ústa),kterým je respirátor nebo obdobný prostředek (vždy bez výdechového ventilu) naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek), včetně filtrační účinnosti alespoň 94 % dle příslušných norem (např. FFP2, KN 95 dýchacích cest (nos, ústa), který brání šíření kapének], a při dodržení dalších režimových opatření poskytovatele; tím se pro Dům seniorů rozumí omezení návštěvních dnů na středu, sobotu a neděli v určených časech, počet návštěvníků v DS nepřekročí 40 osob,a proto je nutné  objednání návštěv v předstihu. Dále zákaz návštěv platí pro děti do 18 let.

Opuštění Domu seniorů pro návštěvu externí domácnosti je sice možné, nedoporučujeme však. Po návratu do Domu seniorů je nutná izolace v izolační místnosti minimálně po dobu 5 dní, kdy bude proveden test na přítomnost viru.

Žádáme návštěvníky, aby respektovali a dodržovali toto opatření a přistoupili tak disciplinovaně k naplňování našemu úkolu ochránit uživatele (82) i zaměstnance (53) před možným ohrožením nákazou covid -19. Je to zodpovědnost nás všech.

Děkuji za pochopení.

 

Ing Světlana Kubíková, ředitelka

 

          

ON – LINE komunikace přes tablet

Protože situace kolem koronaviru (onemocnění Covid – 19) i nadále přetrvává, chtěli bychom Vám nabídnout možnost kontaktovat Vaše blízké alespoň na dálku, i s obrazem přes tablet. Konkrétní způsob, datum a čas pro on – line videohovor si můžete domluvit:

  • od PONDĚLÍ do PÁTKU s paní Michaelaou Hejdukovou, DiS., sociální pracovnicí v čase od 8:00 – 15:00 hodin na telefonním čísle 725340163,

MOŽNÉ ZPŮSOBY SPOJENÍ S VAŠIMI BLÍZKÝMI:

Kontaktovat se se svými blízkými můžete přes tyto aplikace:

  • Skype: Dům seniorů MB
  • Messenger: Dům Seniorů-mb
  • Whatsapp: 702 098 614

„Ve stáří není lepší útěchy než to, že jsme celou sílu svého mládí vtělili do díla, které nestárne s námi.“  

Arthur Schopenhauer

 

img_6738

Dům seniorů Mladá Boleslav, poskytovatel sociálních služeb, vytváří domov seniorům od roku 2002. Je umístěn v klidné části města Mladá Boleslav, nedaleko historického centra. Svou novou domovinu a spoustu přátel zde našlo 82 klientů, se kterými tu v poklidu a přátelském duchu žijí i zaměstnanci.

Informace o zpracování osobních údajů v rámci GDPR, naleznete ve složce „Ochrana osobních údajů (GDPR)“.