O nás

ZŘIZOVATELEM NAŠEHO ZAŘÍZENÍ JE STŘEDOČESKÝ KRAJ

logo_stredocesky_kraj

 Motto: „Podpořit uživatele služby v prožití důstojného života ve stáří“

Veřejný závazek Domu seniorů Mladá Boleslav, poskytovatele sociálních služeb (§ 88 odst.a – zákona 108/2006 a dále dle přílohy č.2 , vyhlášky 505/2006, SQ1 odst.a):

Posláním Domu seniorů Mladá Boleslav je zabezpečení podpory lidem, kteří nemohou žít vzhledem ke snížené soběstačnosti, zdraví a věku sami ve svém domácím prostředí. Pomáháme jim prožívat spokojený, důstojný a klidný život s podporou zkušeného a laskavého personálu.

Cílem je poskytování kvalitní sociální služby s respektem a úctou k člověku v důležité etapě jeho života a vytváření příjemného a důstojného prostředí pro uživatele. Základním cílem služby je dodržování lidských práv a respektování osobní svobody a potřeb uživatelů.

Dlouhodobé cíle služby

Průběžné cíle služby

Cílová skupina uživatelů

Zásady poskytování sociální služby

Dále dodržujeme tyto principy, které vyplývají i ze zásad viz výše při práci s uživateli

A dále jsou poskytovány služby dle vyhlášky 505/2006 Sb., § 15.

ROZVOJOVÉ CÍLE ORGANIZACE

Pro zkvalitnění života uživatelů a pro zlepšení pracovních podmínek a prostředí zaměstnanců dochází k úpravám a vylepšením v objektu Domu seniorů. Snažíme se co nejvíce přiblížit domácímu prostředí, aby přechod do zařízení nebyl pro uživatele příliš náročný.

V krátkodobých rozvojových cílech budou upřesňovány investiční záměry, obnovy, vybavení Domu seniorů Mladá Boleslav

I nadále se budeme snažit zvelebovat a rozšiřovat prostředí domova a pravidelně plánovat nové rozvojové cíle, které budou pravidelně aktualizovány na našich webových stránkách.

Aktuální rozvojové cíle organizace pro rok 2021

• Vznik odděleného pracoviště, vzhledem k rekonstrukci budovy (stěhování a vznik druhého odloučeného pracoviště Na Celně).
• Zajištění prvků seniorského venkovního fitness (na druhém pracovišti).
• Rozšíření venkovního posezení (na druhém pracovišti).
• Zakoupení TV pro domácí kino (na druhém pracovišti).

Dvouleté rozvojové cíle:
• Při dodržení harmonogramu výstavby, otevření oddělení DZR (2022/2023).
V případě nutnosti, budou rozvojové cíle průběžně doplněny.

Rozvojové cíle oraganizace pro rok 2020

Rozvojové cíle organizace za rok 2019

Rozvojové cíle organizace za rok 2018


program