Domov se zvláštním režimem

Od 1.1.2024 plánujeme otevřít nové oddělení

Podání žádosti 

Žádost si můžete vyzvednout osobně na recepci Domu seniorů Mladá Boleslav, požádat si o ni telefonicky či písemně nebo si ji stáhnout z webových stránek. K řádně vyplněné a podepsané žádosti do zařízení je třeba doložit:
 

  • kopie dokladů v případě, že žadatel je zbaven nebo omezen ve způsobilosti k právním úkonům (rozhodnutí soudu, usnesení o ustanovení opatrovníka).
  • výpis ze zdravotní dokumentace pro účely podání žádosti o poskytování služby (viz příloha žádosti).
  • kopii dokladu o přiznání příspěvku na péči, případně doklad o podání žádosti o tento příspěvek (pokud má).
Veškeré dokumenty pro zájemce o DZR ke stažení zde: Dokumenty pro žadatele


Žádost o poskytování sociální služby a doklady k tomu náležející je třeba doručit přímo na adresu Domova seniorů Mladá Boleslav.

Pokud máte jakékoli další dotazy k otevření Domova se zvláštní režimem, obraťte se na sociální pracovnici, Michaelu Hejdukovou, DiS., telefon: 725 340 163, email: hejdukova@ddmb.cz. 

Aktuálně

top