Domov se zvláštním režimem

Služba funguje 24 hodin denně, 7 dní v týdnu po celý rok. Kapacita oddělení je 23 lůžek. Ošetřovatelská a zdravotní péče je zajištěna prostřednictvím zaměstnanců, kteří mají odbornou způsobilost a jsou pravidelně proškolováni a vzděláváni.
Naši uživatelé jsou na oddělení pod neustálým dohledem personálu z důvodu jejich bezpečnosti.  Mohou dle vnitřních pravidel pobývat i mimo náš domov, ale pouze za přítomnosti jiné osoby (pracovníka či rodinného příslušníka). Je tomu tak z důvodu jejich ochrany a bezpečí. Samostatný odchod z domova není možný. Uživatel smí o odchod kdykoliv požádat pracovníka, který poté doprovodí uživatele na místo, které si přeje (na procházku, do obchodu atd.) nebo dohodne s rodinou (opatrovníkem). Vzhledem k personálnímu zabezpečení chodu služeb nemusí být uživateli vyhověno ihned, ale vždy se snažíme vyhovět.
 

Aktuálně

V Mladé Boleslavi vzniklo díky nástavbě na areálu Domu seniorů v Olbrachtově ulici speciální oddělení, které bude sloužit jako domov se zvláštním režimem (DZR) s kapacitou 23 lůžek, z toho 18 v nově vybudovaném objektu. Slavnostního otevření tohoto zařízení, jehož stavba začala v listopadu 2021, se v úterý 12. března zúčastnili zástupci města včetně prvního náměstka primátora Jiřího Boušky a náměstkyně Miroslavy Kašpárkové, zástupců Středočeského kraje, Nadačního fondu Škoda Auto a dalších hostů.
Image.jpg
Image-2.jpg
„Jsem rád, že se podařilo dotáhnout tento opravdu potřebný projekt do konce, i když to nebylo nikterak jednoduché. Těší mě, že jsme společným úsilím spolu s krajem, Nadačním fondem ŠA a díky dotaci MPSV rozšířili repertoár sociálních služeb, jsem za tuhle spolupráci opravdu vděčný,“ řekl první náměstek primátora Jiří Bouška. 
Oddělení se zvláštním režimem je novou sociální službou, která dosud v Mladé Boleslavi i v celém regionu chyběla. „O tuto službu je opravdu veliký zájem, o čemž svědčí i to, že už nyní máme přes 80 žádostí od potenciálních klientů,“ uvedla ředitelka Domu seniorů Světlana Kubíková. 
Vysvětlila také, že jednotlivá místa se budou obsazovat postupně, aby si klienti na přechod do nového prostředí měli čas zvyknout a přizpůsobit se. První klientka nastoupí už ve čtvrtek, oddělení by mělo být plně obsazeno do poloviny dubna.
Radní Středočeského kraje Martin Hrabánek kromě poděkování všem zúčastněním a ocenění spolupráce také zdůraznil, že stavba nebyla jednoduchá ani pro stávající klienty Domu seniorů, část z nich se dokonce musela na několik měsíců odstěhovat do prostor Na Celně, které propůjčila Klaudiánova nemocnice. „Tento projekt je skutečně unikátní šíří zapojení různých subjektů a věřím, že zařízení bude sloužit ke spokojenosti klientů, jejich rodin a celého personálu,“ dodal. 
Takzvaný domov se zvláštním režimem je pobytovou sociální službou určenou lidem s duševním onemocněním či demencemi, vyžadujícími pravidelnou péči.  
Nástavba vznikla přestavbou stávající nevyužívané terasy mezi domovem seniorů a DPS v bývalých Žižkových kasárnách. Dvě patra jsou provozně přímo napojena na stávající provoz domova seniorů, včetně zajištění doplňkových služeb, jako je například prádelna či kuchyně. 
Majitelem budovy je město Mladá Boleslav, zřizovatelem Domu seniorů je ale Středočeský kraj, obě instituce pracují v kooperaci. 
Celkové náklady na výstavbu DZR v Olbrachtově ulici jsou vyčísleny na více než 51 milionů korun, které kromě nákladů na vlastní stavbu zahrnují i náklady na administraci veřejné zakázky, projektovou dokumentaci a vybavení. 
Hlavním investorem stavby je město, dotaci ve výši téměř 15 milionů korun poskytlo ministerstvo práce a sociálních věcí, Středočeský kraj přispěl částkou 3,4 milionu korun a obdobnou částku, která byla využita na vybavení, přidal Nadační fond Škoda Auto. 
Krajský úřad zajistí personální obsazení nového oddělení včetně mzdových a provozních nákladů.
 

Informace o službě

Poslání domova se zvláštním režimem

Posláním oddělení se zvláštním režimem při Domě seniorů Mladá Boleslav je zabezpečení podpory lidem, kteří nemohou žít vzhledem ke svému psychiatrickému onemocnění, snížené soběstačnosti, zdraví a věku sami ve svém domácím prostředí. Pomáháme jim prožívat spokojený, důstojný a klidný život s podporou zkušeného a laskavého personálu.

Cílová skupina DZR

Sociální služba je určena pro osoby starší 65 let, kteří trpí Alzheimerovou chorobou nebo těžkou formou demence.
Dále osobám v seniorském věku, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné osoby, přičemž je této pomoci třeba v rozsahu, který nelze zajistit prostřednictvím rodiny, ani terénní či ambulantní sociální služby. Služby poskytujeme tak, aby se u nás uživatelé vždy cítili jako doma.

Není určena osobám, které nejsou v seniorském věku, narušují společné soužití, jsou závislí na návykových látkách a nesplňují cílovou skupinu pro zařízení (věk, druh služby).
 

Cíle DZR

Cílem je poskytování kvalitní sociální služby s respektem a úctou k člověku s psychiatrickým onemocněním a vytváření příjemného a důstojného prostředí pro uživatele.

Základním cílem služby je dodržování lidských práv a respektování osobní svobody a potřeb uživatelů.

Zásady a principy služby

Cíle služby

Informace pro zájemce o službu

Poskytované služby

top