Dobrovolnictví

Dobrovolníci jsou obyčejní lidé, kteří dělají neobyčejné věci

Účel dobrovolnické činnosti v Domě seniorů

 • vyplnění volného času seniorů
 • podpora/udržení sociálního kontaktu (nové tváře, podněty)
 • psychické zklidnění, změna prostředí
DSC00005.JPG

Časové vymezení vhodné pro dobrovolnickou činnost

 • každý den dopoledne od 8.30 do 11.00 hod
 • každý den odpoledne od 13.00 do 16.00 hod
Kuzelky-s-p-Romanou-II-6-2021.jpg

Probíhající dobrovolnické aktivity v současné době

 • skupinové zpívání s doprovodem na klávesy
 • doprovody při procházkách mimo objekt Domu seniorů, např. do blízkého parku, na náměstí, do cukrárny, na výstavy atp.
 • individuální předčítání, rozhovory = dobrovolník jako společník
 • v létě dobrovolníci využívají zákoutí určená ke klidnému posezení v zahradě Domu seniorů
 • sportovní odpoledne min. 1x za 14 dní dle počasí buď v zahradě (altán) nebo uvnitř.

Stávající aktivity je možné doplnit novými

 • prohlížení fotografií, spojené se vzpomínáním
 • hraní deskových her (např.: šachy, dáma, Člověče nezlob se) = zkoušet nové věci v každém věku je potvrzenou pravdou a pro dobrovolníky se zde otvírá prostor pro společnou činnost se seniory
 • práce s počítačem – naučit seniory vyhledávat informace na internetu
 • výlety a doprovody s vozíčky po okolí
 • péče o pokojové květiny

Co by neměl/nemůže dobrovolník dělat

 • dobrovolník sám/a od sebe by se neměl ptát a otevírat téma nemoci/životní situace klienta
 • dobrovolník neposuzuje sociální úroveň/intelektovou úroveň klienta
 • dobrovolník nevykonává činnosti, které nejsou předem domluveny
Zpivanky-s-Evou-Celno-11-2021.jpg

Nutné podmínky pro činnost v Domě seniorů

 • absolvování úvodního pohovoru s koordinátorkou dobrovolnických programů
 • absolvování vstupního školení pro dobrovolníky
 •  absolvování doškolení specifické pro činnost se seniory (prohlídka zařízení, proškolení při manipulaci s vozíkem, upřesnění vhodných činností)
 • podepsání smlouvy o dobrovolnické činnosti a zachování mlčenlivosti
 • dobrovolník dochází za klienty zdravý, v čistém oblečení, zapisuje se do záznamových archů
 •  dobrovolník je schopen dodržovat platná pravidla dobrovolnické činnosti (viz. Manuál dobrovolníka) a je nakloněn otevřené a vstřícné komunikaci, trpělivosti, zodpovědnosti
 • dobrovolník se v zařízení řídí instrukcemi kontaktní osoby (pověřeného personálu)

První setkání v organizaci

První osobní setkání dobrovolníka a kontaktní osoby probíhá již v organizaci.

 •  seznámení s posláním a cíli organizace, organizační a provozní zasvěcení do chodu organizace
 • zdůraznění přínosu dobrovolníků
 • předání informačních letáků organizace (poskytované sociální služby, cílová skupina, adresa, tel. kontakty a e-mail na kontaktní osobu)
 •  domluvení se na typu dobrovolnické činnosti (pravidelná – 1:1, skupinová, případně nárazová, např. 1xměsíčně), termín první schůzky

Komunikace s kontaktní osobou

Dobrovolník je s kontaktní osobou v kontaktu prostřednictvím e-mailu, telefonu či osobně:
 • omlouvání své nepřítomnosti vždy kontaktní osobě min. den předem
 • jednorázové akce 
 • řešení případných konfliktů
 • domluvení změn v aktivitách

Cílené informování dobrovolníka o rizikových situacích spojených s konkrétním klientem a místem výkonu dobrovolnické činnosti poskytnou/zajistí kontaktní osoby sociální služby, kde je dobrovolník součástí týmu. Zejména se jedná o:
 • zdravotní rizika (epilepsie, cukrovka, manipulace s invalidním vozíkem)
 • mimořádné situace (kontakty na odpovědné osoby)
 • komunikace s konkrétními uživateli

Kontaktní osoby

koordinátor dobrovolníků pro DS
Eva Holková

Fotogalerie

Navstevni-sluzba-s-Rossie-9-2021.jpg

Nábor nových dobrovolníků

Nejbližší úvodní školení nových zájemců o dobrovolnictví:

23.3. v Komunitním centrum Klementinka.

skoleni-dobrovolniku-23-3-2024.png
top