Slovo ředitele

Vážení přátelé,
Jsem velmi ráda, že po náročném období soužití sociálních služeb Domu seniorů a dostavby pokojů pro oddělení se zvláštním režimem  Vás mohu informovat o tom, že stavební ruch skončil, proběhla i kolaudace a přes řadu nedodělků, které ještě stojí v cestě převzetí a zahájení stoprocentního provozu oddělení, jsme k 1.2.2024 získali registraci sociální služby pro DZR a zahájili       činnost  tohoto oddělení, které se nachází v původní části domova ve 3.patře. Zde je i kancelář vedoucí oddělení, pracovna aktivizace a fyzioterapie, šatna a denní místnost personálu. 
Očekáváme předání nemovitosti z investora na správu majetku města Mladá Boleslav, především však odstranění nedostatků bránících provozu specializovaného oddělení. Následně potom předání nájemci - Domu seniorů  Mladá Boleslav. Jsme personálně i metodicky připraveni k doplnění uživatelů tohoto oddělení ihned, až budou nové prostory způsobilé a předány pro náš provoz.
 
Ing Světlana Kubíková, ředitelka
V Mladé Boleslavi 1.2.2024

 
top