Domov pro seniory

Informace o službě

Poslání domova

Posláním Domu seniorů Mladá Boleslav je zabezpečení podpory lidem, kteří nemohou žít vzhledem ke snížené soběstačnosti, zdraví a věku sami ve svém domácím prostředí. Pomáháme jim prožívat spokojený, důstojný a klidný život s podporou zkušeného a laskavého personálu.

Cílová skupina

Organizace poskytuje sociální služby osobám, které v důsledku složitého zdravotního stavu (diabetes, ICHS, CMP), omezené soběstačnosti, věku a ohrožení sociálním vyloučením, potřebují pomoc druhé osoby, kterou jim již nemůže poskytnout rodina ani blízcí.

Věková struktura: mladší senioři 65-80 let a starší senioři nad 80 let.

Naše cíle

Cílem je poskytování kvalitní sociální služby s respektem a úctou k člověku v důležité etapě jeho života a vytváření příjemného a důstojného prostředí pro uživatele.

Základním cílem služby je dodržování lidských práv a respektování osobní svobody a potřeb uživatelů.

Zásady a principy služby

Cíle služby

Informace pro zájemce o službu

Poskytované služby

Mohlo by vás zajímat

top