Historie

Začátek působení Domova důchodců Mladá Boleslav

Příspěvková organizace

Změna statusu zařízení

Změny v roce 2018

Rozdělení na dvě pracoviště

top