Jak požádat o službu

Informace pro žadatele

01

Podání žádosti

Žádost a další informace o zařízení Dům seniorů Mladá Boleslav, poskytovatel sociálních služeb si můžete vyzvednout osobně, požádat si o ně telefonicky či písemně nebo si je stáhnout z webových stránek. K řádně vyplněné a podepsané žádosti do zařízení je třeba doložit:
 

  • kopie dokladů v případě, že žadatel je zbaven nebo omezen ve způsobilosti k právním úkonům (rozhodnutí soudu, usnesení o ustanovení opatrovníka).
  • výpis ze zdravotní dokumentace pro účely podání žádosti o poskytování služby (viz příloha žádosti).
  • kopii dokladu o přiznání příspěvku na péči, případně doklad o podání žádosti o tento příspěvek (pokud má).
 

Žádost o poskytování sociální služby a doklady k tomu náležející je třeba doručit přímo na adresu domova.
Veškeré potřebné dokumenty ke stažení níže.

02

Zpracování žádosti

Vyhodnocení přijaté žádosti má na starosti sociální pracovnice společně s vedoucí zdravotního úseku, které žádost bodově ohodnotí (dle vyjádření lékaře a uvedených skutečností). Žádost posléze zařadí do „Evidence žádostí o poskytování sociální služby“ a zašle možnému budoucímu uživateli písemné „Vyjádření“ o zařazení do seznamu žadatelů.
03

Výběr žadatele

Po uvolnění místa v domě seniorů provede sociální pracovnice s vrchní sestrou „Sociální šetření“, které probíhá po předem domluvené schůzce u Vás doma. Po provedeném šetření posoudí Komise pro výběr nového klienta, zda-li žadatel splňuje všechny podmínky pro přijetí. Jednání se zájemcem o službu je obsáhleji zpracováno ve standardu kvality č.3 – Jednání se zájemcem o sociální službu, který je ke stažení níže

Dokumenty ke stažení

Datum zveřejnění Název dokumentu Typ souboru Velikost souboru
01. 01. 2024 Žádost o poskytování služby v Domě seniorů .pdf 439 kB Stáhnout
13. 04. 2023 Výpis ze zdravotní dokumentace za účelem podání žádosti o poskytování služby .pdf 163 kB Stáhnout
13. 04. 2023 Seznam věcí potřebných při nástupu do DS .pdf 122 kB Stáhnout
13. 04. 2023 Standardy kvality sociálních služeb .pdf 323 kB Stáhnout
13. 04. 2023 Vzor smlouvy o poskytování služeb a péče .pdf 273 kB Stáhnout

Kontaktní osoby

vedoucí sociálního oddělení
Bc. Marcela Šrajerová, DiS.
Vedoucí oddělení DZR
Michaela Hejduková, DiS.
top