Buřtování a čarodějnický rej

26. 04. 2023 v 14:00 hodin
Akce byla velmi vydařená, plná smíchu a uvolněné nálady. 
Všem klientům se čarodějnické odpoledne moc líbilo, pochutnali jsme si na výborných buřtech a odnesli si spoustu pěkných vzpomínek.
top